Björn Sandmark

Jag är en annan

Några nedslag i Erik Lindegrens extatiska diktning

Vid sällsynta tillfällen kan man få uppleva ögonblick så känslomässigt starka att de påverkar resten av ens liv. Sådana ögonblick kan kallas extatiska. Ordet extas betyder bokstavligen ”att gå ut ur sig själv” och kan beskrivas som en form av förhöjt medvetandetillstånd som skär rakt igenom känslolivets alla stämningar, såväl sorg som melankoli och lycka. Extatiska ögonblick har skildrats litterärt, men av kritiker och forskare sällan fått den uppmärksamhet de förtjänar.

I Jag är en annan tar Björn Sandmark med läsaren genom egna sådana ögonblick. Det handlar om det övermäktiga solljus som man kan drabbas av ute på Väderöfjorden eller vid en glaciär i Alperna. Och om de bråddjup som öppnar sig när en livskamrat långsamt dör bort inför ens ögon. Björn Sandmark tolkar och fördjupar de egna levda ögonblicken genom närläsningar av några Erik Lindegrens mest betydelsefulla dikter.

Björn Sandmark är författare till en antal böcker om bland annat tyska och centraleuropeiska frågor. År 2008 mottog han Karin Gierows pris från Svenska Akademien för sin kulturjournalistik.

"Hos Sandmark är det lika nära till det informella som till det formella, något som ger hans framställning en sympatisk balans. Det är stringent när det behövs, och snacksaligt när det behövs. Det är bara att godta eller förkasta, och jag följer gärna med i analysens banor – speciellt när han väl kommer till de fyra Lindegrendikterna. […] I sina bästa stunder fungerar den här korta boken som en inspirerande ingivelse att fortsätta den extatiska läsningen av Lindegren. Nya sidor av Lindegrens råhet blir belysta. Till de halsbrytande inslagen hör också skidåkningen […] och visar att de tvära kasten inbjuder läsaren att åka parallellslalom med författaren."

Björn Kohlström, Bernur.

"Boken är på ett plan en personlig skildring av den sista tiden med hustrun Ingrid, som var hans livskamrat under 29 år och gick bort 2012 i bröstcancer efter många års sjukdom. På ett annat plan är det en litterär essä som handlar om hur olika författare genom historien, med tyngdpunkt på svenska poeter under nittonhundratalets första hälft, försökt gestalta extatiska upplevelser av tid och rum."

Annika Torevi, Fjällbacka-Bladet

ISBN: 9789173748193
Utkom i september 2014. 96 sid.
Danskt band. Ca pris: 152 kr.

Björn Sandmark.
Foto: Charlotta Ljungberg

Kommentarer är inaktiverad