Mikael Löfgren (red.)

Estelle-aktionen

I juni 2012 avseglade Ship to Gaza och Estelle från Umeå. Frivilliga hade lagt ned hundratals obetalda arbetstimmar på att göra den till segelskonare ombyggda trålaren sjöduglig. Vid midsommar inleddes den 5000 sjömil långa färden mot Gaza, den lilla palestinska enkla- ven vid Medelhavets strand som sedan sommaren 2007 belägras av grannstaterna Israel och Egypten. Syftet med seglatsen var att upp- märksamma, bryta och på sikt bidra till att häva den omänskliga, olagliga och för alla parter fördärvliga blockaden.

Under sin fyra månader långa resa uppsökte Estelle ett tjugotal hamnar i Östersjön och Nordsjön, Atlanten och Medelhavet. Hennes lastrum fylldes efter hand av sådant som är nödvändigt för att överle- va, som cement och barnmorsketrattar, och sådant som gör livet värt att leva, som barnböcker och fotbollar. Ombord seglade samman- lagt 131 mer men ofta mindre erfarna sjömän av olika nationaliteter, religiösa och politiska övertygelser. I hamnarna besöktes Estelle av tusentals människor, på nätet och via sociala medier följdes hennes färd av hundratusentals sympatisörer runt hela jordklotet.

Den 20 oktober 2012 tog färden slut. 30 sjömil från Gazas strän- der kapades Estelle på internationellt vatten av israelisk militär, som tvingade människorättsaktivister, båt och last till israelisk hamn, där de anklagades för att illegalt ha försökt ta sig in i Israel!

Ship to Gaza kom inte ända fram den här gången heller. Men, som det påpekades i en TV4-sändning några månader senare, budskapet kom fram: blockaden måste hävas!

Det här är berättelsen om Estelle-aktionen. 

"Boka inneholder et komplett opplegg for en studiesirkel for de som er interessert i å lære av andres erfaringer, og selvsagt noen sider med statistikk go faktastoff. […]
Dette er også boka om hvordan vi vanlige, små mennesker kan sette spor etter oss i verden, bare tankene våre er store nok. Det nytter å kjempe!"

Fritt Palestina, nr 3/2014

ISBN: 9789173745130
Första upplagan 2014. 
356 sid. Rikt Illustrerad. Danskt omslag. 
C:a pris 152 kr.

Estelles besättning på sträckan Kristiansand – Douarnenez.  

Comments are Disabled