Dixikon

Från A till Ö

För första gången framträder här det litteraturentusiastiska projektet Dixikon i bokform. ”Mest om utländsk litteratur” var mottot när tidskriften sjösattes 2004. Sedan dess har Dixikon utvecklats till en litterär mötesplats på nätet och en vitamininjektion för det offentliga samtalet i Sverige. Det är en angelägen uppgift Dixikon tagit sig. Samtal om litteratur är nämligen, som det heter i ett av bidragen till denna bok, väsentliga för demokratins inre liv.

I denna volym har ett urval av de texter som publicerats på Dixikon genom åren samlats. Medverkar gör en rad av landets främsta författare och kritiker. Här kan man läsa om allt från Amerika, brev och Cervantes till ångest, änglar och Österrike. Samt mycket däremellan.

Medverkar gör Tommy Andersson, Robert Azar, Anders Björnsson, Erik Bergqvist, Cecilia Carlander, Barbara Czarniawska, Ulf Eriksson, Margareta Flygt, Tomas Forser, Lars Hertzberg, Ivo Holmqvist, Jeana Jarlsbo, Marianne Jeffmar, Peter Johnsson, Lena Kåreland, Martin Lagerholm, Peter Landelius, Håkan Lindgren, Sven-Eric Liedman, Lars Lindvall, Lars Lönnroth, Ruth Lötmarker, Åke Malm, Eva Mattsson, Merete Mazzarella, Jan Norming, Ruth Pergament, Hans-Ingvar Roth, Björn Sandmark, Ola Sigurdson, Ragnar Strömberg, Jayne Svenungsson, Jan Henrik Swahn, Richard Swartz, Jarl Torgerson, Margareta Zetterström samt Magnus P Ängsal.

Läs efterordet till Dixikon: från A till Ö.

Läs mer på Dixikon.se.

ISBN: 978-91-7374-823-0
David Karlsson (red)
Oktober 2014. 274 sid.
Danskt band. Ca pris: 151 kr.

Kommentarer är inaktiverad