gandhi_omslag_s_1_jpg

M K Gandhi

För pacifister

M K Gandhis (1869-1948) För pacifister utkom 1949, sammanställd strax efter hans död, och har blivit en klassiker. Denna svenska nyutgåva är försedd med ett nyskrivet förord av fredsforskaren och aktivisten Jörgen Johansen.

”I frågan om arvet efter Gandhi är det omöjligt att inte ta upp den nya våg av intresse för ickevåldskamp som följt på vad som kallats de färgade revolutionerna och den arabiska våren. Storskaliga revolutionära processer som avsatt auktoritära regimer utan väpnad kamp har visat sig vara långt mer effektiva än traditionella väpnade revolutioner.

Även om inte Gandhi uttryckligen omtalas som inspirationskälla till allt detta är det ändå hans tankar om ickevåld som ligger till grund för mycket av vad vi nu beskådat i Serbien, Georgien, Ukraina, Egypten och på många andra platser. På samma vis med de occupy-rörelser som dykt upp som svampar ur jorden i USA, Turkiet, Grekland, Chile, Brasilien och andra länder.

Var och en som läser Gandhi idag kommer att få en djupare förståelse för hur man kan handla klokt i samhälleliga konflikter. Om läsaren sedan tar steget från ord till handling finns det hopp för mänskligheten.”

Ur Jörgen Johansens förord

 

ISBN: 9789173748377
Andra svenska upplagan 2015.
178 sid. Häftad.
Ca pris: 135 kr.

E-BOK
ISBN: 978-91-89401-14-3

Tredje svenska upplagan 2021.
Ca pris: 75 kr.

gandhi ritning

Kommentarer är inaktiverad