Pierre Guillet de Monthoux

Företagets filosofi I-VIII

”Företag” sysselsätter numera de flesta inom såväl privat som offentlig verksamhet. ”Företagande” syftar till att skapa förutsättningar för mänskligt handlande och ekonomiskt välstånd. ”Företagsekonomi” är det högskoleämne som idag globalt drar flest studenter.

Dessa studenter vill lära hur företag kan gynna globalt välstånd och hur de skall handla i sina företag för att skapa det Goda, det Sanna och det Sköna. Företagsekonomin har därför ett ansvar att hjälp unga företagsekonomer reflektera över ekonomins stora globala ödesfrågor.

retagets filosofi ser företagsekonomi som en praktisk handlingsfilosofi nära kopplad till den europeiska bildningstraditionen. De sex volymerna – Handling och existens, Doktor Kant och den oekonomiska rationaliseringen, Läran om företaget, Läran om penningen, Det sublimas konstnärliga ledning, Konstföretaget, Schwung samt CD-skivan Liedership – är frukterna av ett drygt fyrtioårigt företagsekonomiskt forskningsprogram.

Det började med ett intresse för ämnets vetenskapsteori. Hur finner man det Sanna om företagande? Men snart blev också etiken, att söka de Goda företagshandlingarna, och estetikens frågor om att finna det Sköna och sublima relevanta för en praktisk företagsfilosofi. Slå upp fönster mot skotsk, engelsk, tysk och fransk filosofi och låt friska filosofiska vindar berika managementutbildningen!

Visst är USA intressant – men varför inte ösa ur vårt eget europeiska kulturarv och ge morgondagens makthavare och samhällsbyggare en företagsekonomi i intellektuell nivå med deras ambitioner, intelligens och entusiasm? Varför inte berikas av vårt eget akademiska arv nu när företagsekonomi och management faktiskt blivit det största ämnet vid våra europeiska universitet? Jag har idag många elever och kollegor som världen över undervisar och forskar i företagsfilosofisk anda. Våra nordamerikanska vänner visar idag också stort intresse för den europeiskt inspirerade företagfilosofin.

Att koppla konst och filosofi till management ökar både företagsekonomins praktiska relevans och myndigförklarar företagsekonomer som ansvarstagande reflekterade och bildade handlingsmänniskor beredda att tackla livsviktiga
globala problemområden i skriande behov av reflektion, konstfulla experiment och konstruktiv kritik.

Pierre Guillet de Monthoux initierade forskningsprogrammet Företagets Filosofi under sin tid som lektor vid Kungliga Tekniska Högskolan, forskare vid Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin och docent vid Universiteten i Lund, Witten-Herdecke och Linköping. Forskningsarbetet fortsatte därefter under professurer i Allmän Företagsekonomi vid Stockholms Universitet samt Filosofi och Management vid Copenhagen Business School. Inom forsknings- och utbildningstemat Experiments in Art and Capitalism implementerar han Företagets Filosofi vid Handelshögskolan i Stockholm som gästprofessor vid Centre for Art, Business and Culture och Director för SSE Art Initiative.

Samlingsboxen Företagets filosofi utkommer under våren 2022.
Det är möjligt att redan nu förhandsbeställa den.

ISBN: 978-91-88383-00-6
Företagets filosofi I-VIII – Åtta volymer i en samlingsbox.
Första utgåvan 2021
Teckningar av Pierre Guillet de Monthoux
Häftad. Rikt illustrerade.
1 779 sid. + CD-skiva
Ca pris: 990 kr.

läran_om_företaget_8

läran_om_företaget_8

läran_om_företaget_8

Lyssna till Pierre Guliiet de Monthux samtala om "Företagets filosofi" med Karin Brygger och Lotta Lekvall. Folkteatern i Göteborg, 25 september 2021.läran_om_företaget_8

läran_om_företaget_8

Lyssna till Pierre Guliiet de Monthux föreläsa om "Handling, konst och konkret ekonomi" på UR-Play. Historiska museet i Stockholm, 4 november 2020.läran_om_företaget_8

Comments are Disabled