pierre_omslag_1

pierre_omslag_2

pierre_omslag_3

Pierre Guillet de Monthoux

Företagets filosofi I-VI

”Företag” sysselsätter numera de flesta inom såväl privat som offentlig verksamhet. ”Företagande” syftar till att skapa förutsättningar för mänskligt handlande och ekonomiskt välstånd. ”Företagsekonomi” är det högskoleämne som idag globalt drar flest studenter. Dessa studenter vill lära hur företag kan gynna globalt välstånd och hur de skall handla i sina företag för att skapa det Goda, det Sanna och det Sköna. Företagsekonomin har därför ett ansvar att hjälp unga företagsekonomer reflektera över ekonomins stora globala ödesfrågor.

retagets filosofi ser företagsekonomi som en praktisk handlingsfilosofi nära kopplad till den europeiska bildningstraditionen. De sex volymerna – Handling och existens, Doktor Kant och den oekonomiska rationaliseringen, Läran om företaget, Läran om penningen, Det sublimas konstnärliga ledning samt Konstföretaget – är frukterna av ett fyrtioårigt företagsekonomiskt forskningsprogram.

Det började med ett intresse för ämnets vetenskapsteori. Hur finner man det Sanna om företagande? Men snart blev också etiken, att söka de Goda företagshandlingarna, och estetikens frågor om att finna det Sköna och sublima relevanta för en praktisk företagsfilosofi. Slå upp fönster mot skotsk, engelsk, tysk och fransk filosofi och låt friska filosofiska vindar berika managementutbildningen!

Visst är USA intressant – men varför inte ösa ur vårt eget europeiska kulturarv och ge morgondagens makthavare och samhällsbyggare en företagsekonomi i intellektuell nivå med deras ambitioner, intelligens och entusiasm? Varför inte berikas av vårt eget akademiska arv nu när företagsekonomi och management faktiskt blivit det största ämnet vid våra europeiska universitet? Jag har idag många elever och kollegor som världen över undervisar och forskar i företagsfilosofisk anda. Våra nordamerikanska vänner visar idag också stort intresse för den europeiskt inspirerade företagfilosofin.

Att koppla konst och filosofi till management ökar både företagsekonomins praktiska relevans och myndigförklarar företagsekonomer som ansvarstagande reflekterade och bildade handlingsmänniskor beredda att tackla livsviktiga
globala problemområden i skriande behov av reflektion, konstfulla experiment och konstruktiv kritik.

Pierre Guillet de Monthoux

Utkommer i mars 2016.

ISBN: 9789188383006
Sex volymer i en samlingsbox 2016.
Rikt illustrerade.
1492 sid. Häftad.
Ca pris: 990 kr.

pierre_omslag_4

 

 Förhandsbeställ samtliga volymer samt samlingsbox till specialpriset 649 kr (ordinarie pris 990 kr).

pierre_omslag_5

pierre_omslag_6

no 6 ch Vläran_om_företaget_8

Comments are Disabled