AR-170229980.jpg&MaxW=650&imageVersion=16by9

Foto: Linda Bournane Engelberth

Dag Østerberg

Den norske sociologen Dag Østerberg blev 78 år. Han avled den 22 februari 2017. Østerberg räknas som en av Skandinaviens mest inflytelserika samhällsvetare. Korpen har genom åren översatt en rad av hans viktigaste böcker.

– Østerberg hadde enorm kunnskap på mange områder og åpnet stadig døra til nye verdener, sier Nilsen og forteller om person som ikke bare kunne de sosiologiske klassikerne på rams, men som også var svært opptatt av litteratur og musikk. 

Østerberg oversatte blant annet romanen «Doktor Faustus» av tyske Thomas Mann til norsk. Og han hadde nylig lagt siste hånda på ei bok musikkfeltet. 

– Østerberg hadde egentlig tenkt å bli forfatter, og han ville skrive skjønnlitteratur med et sosiologisk blikk, som kunne fange inn smaksdistinksjoner og klassemotsetninger, sier Nilsen og trekker fram at den engelske forfatteren Aldous Huxley var en av Østerbergs litterære helter. 

Det var også grunnen til at Østerberg gjennom mange år arbeidet med tenkningen til den franske filosofen Jean-Paul Sartre. En langvarig fascinasjon som munnet ut i en kritikerrost biografi i 1993. 

– Sartre var en filosof som kombinerte interessen for det levende i sine skjønnlitterære tekster med en interesse for det teoretiske i sine filosofiske tekster, sier Nilsen.

Apropos franske filosofer. Østerberg hadde også god innsikt i tenkningen til kompliserte poststrukturalistiske teoretikere som Michel Foucault og Gilles Deleuze. 

– Østerberg satte seg inn i og formidlet dette tankegodset lenge før andre begynte å arbeide med stoffet her hjemme. Det kom blant annet i den engelskspråklige boka «Metasociology» fra 1988.

Klassekampen, 24 februari 2017.

osterberg_sartre_inb_hogupplost

osterberg_stadens_illusioner_inbunden_hogupplost 1

osterberg_metasociol_hogupplost

osterberg_tolkande_inb_hogupplost

osterberg_forstaelseformer_hft_hogupplost

osterberg_makt_och_materiell_hft_hoguppl

Comments are Disabled