jamila_omslag

Jamila Hussein

Heder och hedersvåld

Berättelser, fakta, fördomar

Fenomen som tvångsäktenskap, könsstympning och hedersrelaterat våld har idag blivit en del av den svenska vardagen. I Heder och hedersvåld sätter Jamila Hussein in dessa fenomen i sitt historiska, sociala och kulturella sammanhang. Hon förklarar varför det hedersrelaterade våldet i så stor utsträckning fortfarande praktiseras både i Mellanöstern och Sverige.
   Jamila Hussein har intervjuat gärningsmän i Mellanöstern och tonårsflickor som drabbats av eller hotats med hedersvåld i Sverige. Hon belyser på ett konkret sätt de kulturkrockar som uppstår när patriarkala hederskulturer konfronteras med föreställningar om jämställdhet och mäns och kvinnors lika värde. Vilka konsekvenser får det när männen, traditionellt familjens överhuvud, förlorar sin maktposition i det nya samhället?
   Boken avslutas med konkreta rekommendationer på metoder för att på bästa sätt hjälpa de flickor som hotats med eller drabbats av hedersvåld. De svårigheter som möter socialtjänst, polis och skolpersonal diskuteras liksom möjliga vägar att lösa dessa.
   Heder och hedersvåld är angelägen läsning för alla som möter eller vill veta mer om hedersproblematikens offer och gärningsmän.

Jamila Hussein är sociolog och kriminolog, utbildad vid universitetet i Erbil i Irak och vid Göteborgs universitet. Hon har i många år arbetat som universitetslärare och projektledare med att hjälpa ungdomar som riskerar att fastna i kriminalitet, såväl i Sverige som i Irak.

En genomgripande och kunskapsmättad bok om fenomenet hedersvåld och hedersmord har nu kommit ut, skriven av sociologen och kriminologen, Jamila Hussein  […] Boken är en grundlig genomgång av forskning om fenomenen hedersskultur och hedersvåld och dessutom har författaren intervjuat alla berörda, flickor som utsatts för hedersvåld, gärningsmän och mödrar, bröder och systrar till offren. Intervjuerna har gjorts både i Irak och Sverige.  […]
   Det är en angelägen bok för att kunna förebygga hedersvåld och hedersmord. Den rekommenderas till alla som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld eller riskerar att möta det i sitt arbete.

 Birgitta Göransson, Tidskrift för kriminalvård

.

ISBN: 978 91 88383 19 8
Första upplagan 2017.
522 sid. Inbunden. Flexband.
Ca pris: 399 kr.

 
 
 
 
 

jamila_bild_radio.001

Lyssna på Jamila Husseins tala om sin Heder och hedersvåld i Sveriges Radios "Människor och tro" (14:10 in i sändningen).  [170804]

hussein_datorskarm

 
 

Jamila Hussein. Göteborg, oktober 2016. Foto: Conny Nylén.

 
 
 

Pressbilder på Jamila Hussein finns här.

 

Comments are Disabled