jamila_omslag

Jamila Hussein

Heder och hedersvåld

Berättelser, fakta, fördomar

Fenomen som tvångsäktenskap, könsstympning och hedersrelaterat våld har idag blivit en del av den svenska vardagen. I Heder och hedersvåld sätter Jamila Hussein in dessa fenomen i sitt historiska, sociala och kulturella sammanhang. Hon förklarar varför det hedersrelaterade våldet i så stor utsträckning fortfarande praktiseras både i Mellanöstern och Sverige.
   Jamila Hussein har intervjuat gärningsmän i Mellanöstern och tonårsflickor som drabbats av eller hotats med hedersvåld i Sverige. Hon belyser på ett konkret sätt de kulturkrockar som uppstår när patriarkala hederskulturer konfronteras med föreställningar om jämställdhet och mäns och kvinnors lika värde. Vilka konsekvenser får det när männen, traditionellt familjens överhuvud, förlorar sin maktposition i det nya samhället?
   Boken avslutas med konkreta rekommendationer på metoder för att på bästa sätt hjälpa de flickor som hotats med eller drabbats av hedersvåld. De svårigheter som möter socialtjänst, polis och skolpersonal diskuteras liksom möjliga vägar att lösa dessa.
   Heder och hedersvåld är angelägen läsning för alla som möter eller vill veta mer om hedersproblematikens offer och gärningsmän.

Jamila Hussein är sociolog och kriminolog, utbildad vid universitetet i Erbil i Irak och vid Göteborgs universitet. Hon har i många år arbetat som universitetslärare och projektledare med att hjälpa ungdomar som riskerar att fastna i kriminalitet, såväl i Sverige som i Irak.

 

Under min uppväxt- och studietid i Irak kom jag tidigt i kontakt med hedersrela- terat våld i olika former. Min första personliga erfarenhet av fenomenet var när jag som sextonåring en morgon på väg till skolan stoppades på en huvudgata i Bagdad av en stor grupp människor. Det var tät trafik i samband med morgonrusningen men ändå hade all trafik stoppats på grund av en folksamling runt en ung kille med en stor blodig kniv i handen. Framför honom på marken kunde jag se det blodiga liket av en kvinna. Den unge mannen ropade gång på gång att han dödat sin mamma för att tvätta bort skammen och återge familjen dess heder. Flera av de omkringstående berömde honom för hans mod och beslutsamhet, medan andra stod tysta och såg ledsna och tankfulla ut. […]
   Trots att jag var chockad ville jag veta mer om vad som hänt och frågade därför bekanta och släktingar, men jag fick hela tiden olika svar, både undanglidande och osakliga. En del försökte vifta bort mina frågor med att det var en galen människa som inte visste vad han gjorde. Andra hänvisade till att gärningsmannen var en obildad analfabet som handlade i okunnighet och villfarelse. Ytterligare andra hän- visade till att den unge pojken bara gjort sin plikt för att återge hedern till sin familj. Dessa helt olika svar förbryllade mig och fick mig att inse att det uppenbarligen fanns många olika synsätt på hedersvåld och hedersmord.

Ur förordet till Heder och hedersvåld

.

ISBN: 978 91 88383 19 8
Första upplagan 2017.
522 sid. Inbunden. Flexband.
Ca pris: 399 kr.

 
 
 

hussein_datorskarm

 
 

Jamila Hussein. Göteborg, oktober 2016. Foto: Conny Nylén.

 
 
 

Pressbilder på Jamila Hussein finns här.

 

Comments are Disabled