claes_gustafsson_omslag

Claes Gustafsson

Vad gör man då man förstår?

Betraktelser kring insiktens och det mänskliga förnuftets mekanismer

Centralt i våra föreställningar om mänsklig intelligens och utveckling ligger förmågan att förstå komplexa fenomen och förhållanden. Att i sitt inre kunna korrekt avbilda omvärldens komplexiteter och föränderligheter är det som kännetecknar uttrycket Homo Sapiens.

Detta naturfenomen – förmågan att i en kombination av tanke och känsla avbilda verklighet och naturlagar på ett sant sätt i våra huvuden – kan betraktas som ett stort och svårförklarligt under. Men, ibland händer det ju att du senare, långt efter denna insiktens klarhet, inser att du hade missförstått alltihop. Du hade fel i allt du trodde dig förstå. Du missförstod och förstår nu något helt annat – med samma stora klarhet och säkerhet.

Så vad gör man egentligen då man förstår?

Claes Gustafsson är professor (em.) i Industriell ekonomi och organisation vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, med en tidigare bakgrund som professor i Företagsledning vid Åbo Akademi.

”Claes Gustafsson har länge varit en av Nordens mest intressanta och idiosynkratiska samhällsvetare. I sin nya bok om förstående utmanar han inget mindre än vårt sätt att tänka kring vårt tänkande, men med ett lätt anslag väl anpassat även för icke-specialister. Boken representerar en anmärkningsvärd syntes av såväl nyare kognitionsforskning som kulturforskning, ständigt med en filosofisk skärpa men utan att för den skull bli abstrakt eller tillgjort – ett mästerligt verk av en betydande tänkare.”

Alf Rehn, författare, föreläsare och professor vid Åbo Akademi

"… ett mycket ambitiöst projekt […] ett smått hisnande syntetiskt projekt, som strävar efter att skapa en helhetsbild där de biologiska vetenskapernas resultat ingår i en förening med sociala idéer om förståelsens intersubjektiva natur, som väl närmast kan beskrivas som hermeneutiska. Jag tvivlar inte på att läsare som finner ett nöje i att läsa Richard Dawkins eller, varför inte, Oliver Sacks, också kan ha behållning av att läsa Claes Gustafssons bok."

Bernt Österman, Finsk tidskrift

ISBN: 978-91-88-38-3211
Första upplagan  2017.
Utgiven i samarbete med Bokförlaget BAS.
212 sid. Danskt band.
Ca pris: 191 kr.

burst

Claes Gustafsson, Stockholm december 2016.

Comments are Disabled