gert_banner_2.001

Korpens grundare Gert Nilsson har gått bort. Vännen och kompanjonen och medförfattaren, kumpanen och medresenären, Peter Rundkvist minns honom.

Gert Nilson till minne

Gert Nilson finns inte mer. För en man som kanske mer än någon annan i vår tid bidragit till att ge mening åt begreppet ”sociomateria” torde väl detta låta som en eufemism, men Gert var en blid person och skulle säkert inte ha några större invändningar.

Gert Nilson: sociolog, bokförläggare, livskonstnär. Uppvuxen i Stockholm, bosatt i Göteborg sedan slutet av 1950-talet. Och utan tvekan en person som satt sin prägel på den fria kulturen i Haga, Landala och Örgryte med omnejd, ja till och med ända bort till Stockholm och långt ner till Lund och Köpemhamn.

Gert brukade gärna presentera sig som ”svagströmselektriker”, vilket inte var alldeles lögnaktigt; han hade bevars påbörjat en ingenjörsutbildning för att, som han sa, ”få grepp om det materiella”. Men snart nog blev hans undran inför samhället alltför stor och han skrev in sig vid Sociologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet. Det är möjligt att hans fascination inför människan som samhällsvarelse redan då började skava mot en tilltagande irritation över de materiella villkoren, men trots allt disputerade han, inte utan ett visst debacle, på en avhandling med titeln Oordning – ordning.

Därefter lämnade han i missmod akademin, för att på egna villkor ge sig i kast med det som Nietzsche kallat ”den glada vetenskapen”. Detta var i början av 1970-talet, en revolutionär tid, men när de olika demonstrationstågen trängdes på Göteborgs gator valde den ständigt lika politiskt inkorrekte Gert Nilsson att starta eget. Det blev bokförlaget Korpen, ett kraftcentrum som kom att bli banbrytande bland Sveriges ”småförlag”, känt inte bara för den sällsamt blandade utgivningen av samhällsvetenskap, filosofi, barnböcker och receptsamlingar, utan också för storartade konstfester och allahanda upptåg, där ett otal av Göteborgs konstnärer, författare, musiker, forskare och alldeles vanliga invånare medverkade, alla med någon roll tilldelad, och alltid upplöst i ett frejdigt kaos, trots bokförläggare Nilsons tappra med fåfänga försök att regissera alltihop.

Gert Nilson var i ordets bästa bemärkelse en ”arnmchair sociologist”. Han föredrog att lita mer på kartan än verkligheten när han reste i Europa, alltid i gott hopp om att finna godhetens och kärlekens sanna natur. Men oftast uppstod komplikationer, och snart var han åter i hemstadens trygga rutiner: promenaden till förlaget, kaffepauserna, kärleksäventyren…

Bokförlaget Korpen lever vidare, men Gert har börjat på ett nytt projekt. Vi är många som hejar på!

Peter Rundkvist, 11 juli 2017.

Gert Nilson skrev närmare trettio böcker. Många av dem går fortfarande att få tag i här och här.

Läs Gert Nilsons betraktelse över att vara bokförläggare.

Peter Rundkvist, Pierre Guillet de Monthoux, Lasse Ekstrand och David Karlsson skrev minnesord i DN.

gert_nekrolog_170718

Kommentarer är inaktiverad