omslag_bildningens

Bernt Gustavsson

Bildningens dynamik 


Framväxt, dimensioner, mening

Bildning kan ses som en resa eller ett äventyr, en utfärd och återkomst, där vi lämnar det som är hemvant och bekant och öppnar oss för det som är främmande och annorlunda. Vi tillägnar oss nya erfarenheter och vidgar på så sätt våra horisonter. Det gör vi i dialog med andra människor och genom att ta del av berättelser om andra människors liv.

I Bildningens dynamik möter vi bildningens framväxt, dess olika dimensioner och mening. Bernt Gustavsson diskuterar skilda bildningsideal och dess relation till demokrati och modernisering, till kulturarvet och humanismen. Han redogör för bildningens institutioner, som studiecirkeln, folkhögskolan och universitetet. Boken avslutas med reflektioner kring betydelsen av begrundande läsning och kritisk förmåga.

Bildning är en allmänmänsklig angelägenhet och kan bidra till en mer humaniserad och demokratiserad värld. I den meningen är all bildning ytterst folkbildning.

Bernt Gustavsson är idéhistoriker och pedagog. Han har varit folkhögskolelärare, professor i Utbildning och demokrati vid Örebro universitet och i Pedagogisk filosofi vid universitetet i Trondheim. Hans senaste bok är Tänkande om existensens villkor (2017). I Bildningens dynamik har han samlat ett livslångt skrivande om bildningsbegreppet.

Idéhistorikern Bernt Gustavsson, en av landets ledande experter på bildningsbegreppets och bildningsarbetets historia, har samlat nya och gamla (men bearbetade) texter i en matig volym …

Per Svensson, Sydsvenskan

– Bildning är olika för olika människor och alla måste få börja där de själva står. Därmed går det inte att bara ge en beskrivning av ett så mångfasetterat begrepp, det kräver perspektivrikedom.
   Och det är just där den mediala bilden faller enligt professorn.
   – Bildning framställs som något som är en slags sanning. I dag hävdar många att enbart den strikt vetenskapliga kunskapen är sanning. Men det finns fler sanningar än så, det är ett för smalt synsätt – vad är det för sanning du får ut av att lyssna på Mahlers symfoni nr 5 eller att läsa Dostojevskij, frågar han sig och svarar sedan själv:
   – Det är långt ifrån vetenskapliga sanningar, men det är sanningar likväl.
   Det är dock inte i första hand därför han har skrivit boken "Bildningens dynamik". Nej, anledningen till det finner vi bland annat några månader tidigare, på Bokmässan i Göteborg som hade bildning som tema men som främst kom att handla om de högerpopulistiska krafter som getts plats på mässan.
   – Årets bokmässa blev delvis förstörd av nazisterna som demonstrerade och det slog mig att min bok därför är extra relevant just nu, säger Bernt Gustavsson.

Bernt Gustavsson, intervjuad av Nerikes Allehanda,
med anledning av Bildningens dynamik.

ISBN: 9789188383266
Första upplagan 2017.
336 sid. Häftad.
Ca pris: 212 kr.

Bernt Gustavsson

Bernt Gustavsson. Foto: Tidskriften Folkhögskolan.

Comments are Disabled