omslag_bildningens

Bernt Gustavsson

Bildningens dynamik 


Framväxt, dimensioner, mening

Bildning kan ses som en resa eller ett äventyr, en utfärd och återkomst, där vi lämnar det som är hemvant och bekant och öppnar oss för det som är främmande och annorlunda. Vi tillägnar oss nya erfarenheter och vidgar på så sätt våra horisonter. Det gör vi i dialog med andra människor och genom att ta del av berättelser om andra människors liv.

I Bildningens dynamik möter vi bildningens framväxt, dess olika dimensioner och mening. Bernt Gustavsson diskuterar skilda bildningsideal och dess relation till demokrati och modernisering, till kulturarvet och humanismen. Han redogör för bildningens institutioner, som studiecirkeln, folkhögskolan och universitetet. Boken avslutas med reflektioner kring betydelsen av begrundande läsning och kritisk förmåga.

Bildning är en allmänmänsklig angelägenhet och kan bidra till en mer humaniserad och demokratiserad värld. I den meningen är all bildning ytterst folkbildning.

Bernt Gustavsson är idéhistoriker och pedagog. Han har varit folkhögskolelärare, professor i Utbildning och demokrati vid Örebro universitet och i Pedagogisk filosofi vid universitetet i Trondheim. Hans senaste bok är Tänkande om existensens villkor (2017). I Bildningens dynamik har han samlat ett livslångt skrivande om bildningsbegreppet.

ISBN: 9789188383266
Första upplagan 2017.
336 sid. Häftad.
Ca pris: 254 kr.

 
 
 

Comments are Disabled