jl_festskrift_omslag

Kenneth Karlsson & Anders Meuller (red.)

Johan Lönnroth

och det frihetliga spåret i svensk arbetarrörelse

Johan Lönnroth föddes på själva juldagen år 1937 och fyller alltså 80 år 2017. Han är ursprungligen filosofie licentiat i matematik, men sadlade om och forskade och undervisade i nationalekonomi oftast med inriktning mot den politiska ekonomin. Han lämnade sin akademiska karriär för att ägna sig helhjärtat åt politiken. Han har en lång och djup erfarenhet av kommunalpolitik och riksdagspolitik. Han satt under åren 1980-88 i Göteborgs kommunstyrelse för Vänsterpartiet och valdes 1991 in i riksdagen. Under perioden 1993-2003 var Johan Vänsterpartiets vice ordförande. Han har skrivit många böcker i såväl ideologiska som vetenskapliga ämnen.

Boken innehåller närmare femtio bidrag från personer som på olika sätt och under olika tidpunkter varit nära Johan Lönnroth. Vissa bidrag handlar om Johans görande och låtande inom politiken och vetenskapen. Andra bidrag berör ämnen som varit viktiga för honom. Under hela sitt liv har Johan kämpat för rättvisa, demokrati, feminism och ett ekologiskt tänkande. Denna kamp lyser igenom i bidragen i boken. Hans signum är frihetlig socialism!

De många bidragen spänner över ett brett ämnesfält och speglar härigenom Johans stora mångsidighet. Bland de som skrivit bidrag finns Gudrun Schyman som ihop med Johan en gång var ett starkt par för en öppnare Vänster samt också den nyss avgångne och omtyckte landshövdingen Lars Bäckström. Ronny Ambjörnsson skriver om Rosa Luxemburg och Sven-Eric Liedman om det så kallade transformationsproblemet inom den marxistiska teorin. Ett flertal av Johans gamla kollegor inom matematik och nationalekonomi minns i sina bidrag Johan som kamrat, lärare och vetenskapsman

En del av Johans vänner finns inom Socialdemokratin, Miljörörelsen, Kvinnorörelsen och den öppna, humanistiska och progressiva borgerligheten.

Medverkar i boken gör Susanna Alakoski, Lars Lönnroth, Ivar Lönnroth,Måns Lönnroth, Peter Jagers, Solveig Schulz Johan, Ingvar Johansson, Jan Hultin, Sven-Eric Liedman, Tomas Forser, Ronny Ambjörnsson, Lasse Lindvall, Hain Rebas, Leif Pagrotsky, Sören Sommelius, Börje Carlsson, Per Hansson, Hans Arvidsson, Ulf Wideström, Åke Andersson, Rune Jungen, Mohinder Guron, Björn Johnson, Anders Meuller, Bengt-Åke Lundvall, Kenneth Karlsson, Hans Hansson, Bo Sandelin, Thomas Sterner, Gudrun Schyman, Lars Bäckström, Lennart Beijer, Lennart Värmby, Staffan Norberg, Karin Svensson Smith, Stig Henriksson, Amineh Kakabaveh, Bengt Berg, Ann-Sofie Hermansson, Anders Nilsson, Örjan Nyström, Jimmy Sand, Berit Jóhannesson, Kaj Andersson, Eva Olofsson, Gun Holmertz, Margareta Wedborg, Marianne Fagberg samt barnbarnen Siri, Agnes, Olivia, Milton, Alice och Hugo,

Johan Lönnroth har på Korpen utgivit bl a Albin Ström och det frihetliga spåret i den svenska arbetarrörelsen (andra uppl. 2016) och tillsammans med Hans Hansson Ekonomi för alla (1991). Tillsammans med Jimmy Sand och Ann-Marie Ljungberg utkom han hösten 2017 med Den tredje vänstern.

ISBN: 978-91-88383-29-7
Första upplagan 2017.
280 sid. Häftad.
Ca pris: 199 kr. 

anders_m

ingvar_j

sommelius

soffan_2

tre_forf

Det var många som ville tala till och om Johan Lönnroth. Här ett urval. Från vänster ovanifrån: Redaktören Anders Meuller, Ingvar Johansson, Sören Sommelius och Ann-Sofie Hermansson. Samtliga medverkande i boken. Nedersta bilden: Den tredje vänsterns författare Jimmy Sand, Ann-Marie Ljungberg och Johan Lönnroth. Göteborgs Litteraturhus den 7 november 2017.

Comments are Disabled