jl_festskrift_omslag

Kenneth Karlsson & Anders Meuller (red.)

Johan Lönnroth

och det frihetliga spåret i svensk arbetarrörelse

Johan Lönnroth föddes på själva juldagen år 1937 och fyllde alltså 80 år 2017. Han är ursprungligen filosofie licentiat i matematik, men sadlade om och forskade och undervisade i nationalekonomi oftast med inriktning mot den politiska ekonomin. Han lämnade sin akademiska karriär för att ägna sig helhjärtat åt politiken.

Johan Lönnroth har en lång och djup erfarenhet av kommunalpolitik och riksdagspolitik. Han satt under åren 1980-88 i Göteborgs kommunstyrelse för Vänsterpartiet och valdes 1991 in i riksdagen. Under perioden 1993-2003 var Johan Vänsterpartiets vice ordförande. Han har skrivit många böcker i såväl ideologiska som vetenskapliga ämnen.

Boken innehåller närmare femtio bidrag från personer som på olika sätt och under olika tidpunkter varit nära Johan Lönnroth. Vissa bidrag handlar om Johans görande och låtande inom politiken och vetenskapen. Andra bidrag berör ämnen som varit viktiga för honom. Under hela sitt liv har Johan kämpat för rättvisa, demokrati, feminism och ett ekologiskt tänkande. Denna kamp lyser igenom i bidragen i boken. Hans signum är frihetlig socialism!

De många bidragen spänner över ett brett ämnesfält och speglar härigenom Johans stora mångsidighet. Bland de som skrivit bidrag finns Gudrun Schyman som ihop med Johan en gång var ett starkt par för en öppnare Vänster samt också den nyss avgångne och omtyckte landshövdingen Lars Bäckström. Ronny Ambjörnsson skriver om Rosa Luxemburg och Sven-Eric Liedman om det så kallade transformationsproblemet inom den marxistiska teorin. Ett flertal av Johans gamla kollegor inom matematik och nationalekonomi minns i sina bidrag Johan som kamrat, lärare och vetenskapsman

En del av Johans vänner finns inom Socialdemokratin, Miljörörelsen, Kvinnorörelsen och den öppna, humanistiska och progressiva borgerligheten.

Johan Lönnroth har på Korpen utgivit bl a Albin Ström och det frihetliga spåret i den svenska arbetarrörelsen (andra uppl. 2016) och tillsammans med Hans Hansson Ekonomi för alla (1991). Tillsammans med Jimmy Sand och Ann-Marie Ljungberg utkom han hösten 2017 med Den tredje vänstern.

… att han på sin åttioårsdag 2017 uppvaktades med en magnifik vänbok, där ledande vänsterpolitiker och intellektuella marxister som Sven-Eric Liedman betygade honom sin respekt och kärlek. I samma vänbok hyllas han också av hängivna beundrare utanför partiet för sina kreativa insatser som skapare av virkade mössor och politiska revyföreställningar för pensionärer på Allégården i Göteborg, där han själv sedan flera år uppträder som bejublad författare, sångare och skådespelare, helt i Geijerarvets anda.

Lars Lönnroth, Geijerarvet – en släkthistoria
om dikt och galenskap
(2019), s 234.

ISBN: 978-91-88383-29-7
Första upplagan 2017.
280 sid. Häftad.
Ca pris: 199 kr.

anders_m

ingvar_j

sommelius

soffan_2

tre_forf

Det var många som ville tala till och om Johan Lönnroth. Här ett urval. Från vänster ovanifrån: Redaktören Anders Meuller, Ingvar Johansson, Sören Sommelius och Ann-Sofie Hermansson. Samtliga medverkande i boken. Nedersta bilden: Den tredje vänsterns författare Jimmy Sand, Ann-Marie Ljungberg och Johan Lönnroth. Göteborgs Litteraturhus den 7 november 2017.

Kommentarer är inaktiverad