Anders Nilsson

Den fria illviljan

Ide- och underhållningsroman

”Han närmade sig platsen varifrån tonerna kom. Ett fönster stod på glänt. Där fanns en bänk och han slog sig ner. Den av livsglädje sprittande humanismen i dessa sista verk av den gamle musikanten hade fascinerat honom sedan ungdomen. [...]
   Lundstedt förundrades över att en människa kunde skapa något så friskt och levande med ena foten i graven och likmasken praktiskt taget redan inne i den skröpliga kroppen. Det fanns trots allt en liten rännil av hopp efter revolutionernas utmynnande i skräckvälden och kejsarhusens restauration.”

Den fria illviljan är en akademisk thriller i 30-talsmiljö. Den utspelar sig i Lund, Cambridge och Berlin mot bakgrund av tidens ideologiska och politiska konvulsioner.

Anders Nilsson (1953-2018) var bland annat redaktör för Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg, LO-ombudsman och stadssekreterare för socialdemokraterna i kommunstyrelsen i Göteborg. Han skrev för arbetarkommunerna i Stockholm, Göteborg och Malmö rapporterna (S)torstäder (2009) och Underbara dagar framför oss (2012).

Tillsammans med Örjan Nyström skrev han böckerna Den sociala demokratins andra århundrade? (2005), Reformismens möjligheter (2008), Den globala utmaningen och jämlikhetens grunder (2011), Jämlikhetsnormen (2012), Flyktingkrisen och den svenska modellen (2016) samt Högerpopulismen och jämlikheten (2018).

Den fria illviljan är Anders Nilssons postuma skönlitterära debut. 

Läs Ann Ighes minnesord över Anders Nilsson här.

… en postum debutroman av den i förtid bortgångne Anders Nilsson, en organisk intellektuell av bästa märke. Boken heter ”Den fria illviljan” och kan beskrivas som – om ni kan föreställa er det? – en roman av Frank Heller om H. S. Nyberg med tydlig Wigforss-tendens. Oavbrutet underhållande och samtidsassocierande. Naturligtvis utkommer romanen 1 maj!

Mikael Löfgren, Facebook

ISBN: 978-91-88383-31-0
Första upplagan 2018. 
Teckningar av Oscar Oscarsson.
140 sid. Danskt omslag.

Ca pris: 191 kr.

 
 
 

 
 

Anders Nilsson, Stadshuset Göteborg 2014. Foto: Björn Giesenbauer.

 

Comments are Disabled