Joachim Israel

Martin Buber

Dialogfilosof och sionist

Martin Buber (1878-1965) har starkt påverkat det moderna västerländska tänkandet. Han är inte bara religionsfilosof, hans tankar återfinns inom såväl pedagogik och samhällsvetenskap som psykoterapi och socialt arbete.
   I centrum av denna studie av Joachim Israel står Bubers Jag och du (1923). Israel sätter dialogfilosofin i relation till modern språk- och medvetandefilosofi. Särskilt intresse ägnas likheterna mellan G.H. Meads socialpsykologi och Bubers dialogfilosofi.
   Bubers kulturkritiska filosofi har fått förnyad aktualitet och Joachim Israels bok är en av de främsta studierna av denna filosofi på svenska språket.

Joachim Israel (1920-2001) var en färgstark samhällsvetare och stridbar intellektuell. Denna bok skrevs sent i livet och gav honom möjlighet att ”åter syssla med Martin Buber”. Detta var ”en länge närd önskan”, ”ty Buber och hans idéer var med om att forma min ungdoms ideal och målsättningar”. 

ISBN: 978-91-88383-35-8
Första upplagan 1992.
Andra upplagan 2018.
232 sid. Häftad.
Ca pris: 163 kr.

Martin Buber anländer till Shiphol-flygplatsen i Amsterdam för att motta Erasmus-priset, 2 juli 1963. 

Comments are Disabled