Göran Dahl

Folk och identitet

Identitarismen och dess källor

Denna bok föddes i desperation och gnagande oro: hur kan en lögnare och gaphals bli president i världens än så länge mäktigaste stat? Och hur kan det komma sig att tänkande människor i USA men även Europa välkomnar detta? 

I Folk och identitet beskriver Göran Dahl den nya alternativhögerns historiska och intellektuella rötter. Varifrån har den fått sina idéer och vilka är dess strategier och huvudargument?
Genom noggranna idéhistoriska analyser liksom intervjuer med ett antal tongivande högerradikala intellektuella, bland annat flera svenskar, visar författaren hur dagens alternativhöger hämtar sin idéer från tankeströmningar från början av förra seklet, idéer som visat sig få katastrofala politiska konsekvenser.
Folk och identitet är den första bok som på ett skandinaviskt språk presenterar idéerna bakom denna nya radikalhöger.

Göran Dahl är professor i sociologi och författare. Under sin forskningstid har han de senaste tjugofem åren främst studerat den radikala högern. Utöver en rad artiklar i ämnet har han utgivit Radical Conservatism and the Future of Politics (1999) och Radikalare än Hitler? (2006). 

… en utomordentligt viktig och tänkvärd bok. […] "Länken mellan nazismen och de radikalare delarna av dagens miljörörelse är den anti-demokratiska attraktionen", säger Göran Dahl …

Per T Ohlsson, Sydsvenskan

Göran Dahls bok är något så ovanligt som en bok skriven på svenska som befinner sig i den främsta internationella forskningsfronten. Han kartlägger den identitära rörelsen i dess olika nätverk och förgreningar, dess inspirationskällor och idéhistoriska rötter. Flera av de viktigaste aktörerna är svenskar, verksamma framför allt i det som har blivit identiteternas idealland, Ungern.
   En av Dahls styrkor är att han sedan flera decennier intervjuat centralt placerade personer i dessa miljöer. Många av dem som driver identitära rörelser är välutbildade och de bör tas på allra största allvar. […]
   … det är mycket svårt att göra en bok som Folk och identitet rättvisa. Trots att det är en kort bok, bara 264 sidor, fullkomligt flödar den över av kunskap. Min enda kritik är egentligen att den skulle kunna vara minst dubbelt så lång.

Christian Abrahamsson, Respons

Længere tilbage har disse strømninger igen rødder i den »konservative revolution« i mellemkrigstiden og dens forbindelser til esoterisk traditionalisme – og længst tilbage i »Ideerne fra 1914«, de radikale nationalismer, der én gang for alle ville gøre op med »Ideerne fra 1789«, arven fra Oplysningstiden. Efter denne dystre, men kompetente vandring tilbage ad nogle af det 20. århundredes mindre kendte, mørke veje opsamler bogen identitarismens kerneideer: antisemitisme, islamofobi, anti-amerikanisme, anti-oplysning samt konspirationsteorier.

Fredrik Stjernfeldt, Weekendavisen

Alt i alt er det faktisk en svært bra bok! […] dessuten den definitive boken for deg som både ønsker å stifte bekjentskap med det identitære miljøet lokalt, og samtidig få et litt dypere dykk i den ideologiske materien.
   Det er også dette, balansen mellom å være en innføring og en mer omfattende studie, som er styrken i Dahls bok. Den er interessant både for folk som ikke kjenner til tematikken og for de med inngående kunnskaper. […]
   Det er forfriskende å lese en bok som skjærer gjennom galskap gjennom å kalle det galskap, antisemittisme gjennom å kalle det jødehat, og faktisk omtaler reinspikkede nazister som nazister.

Magnus Eriksson, Antirasistiskt.no

Göran Dahl har med sin forskning på ett förtjänstfullt sätt kartlagt hur de olika fascisterna, antisemiterna och högerpopulisterna på olika sätt interagerar för att destabilisera Europa.
   Dahl kallar denna rörelse ”Identitarismen”, vilket är klargörande och visar att det inte bara är vänstern som ägnar sig åt identitetspolitik. I själva verket har det aldrig diskuterats identitet så mycket som på senare år, om än ur olika perspektiv.
[…]
   Göra Dahls bok är en bra vägledning för att förstå hur identitarismen ser ut och även hur den måste bemötas.

Björn Sandmark, Dala-Demokraten

 

Sommaren 2018 utkom Korpen med boken Jockel: Minnen av Joachim Israel, redigerad av Göran Dahl.

ISBN: 978 91 88383 37 2
Första upplagan 2018.
266 sid. Häftad.
Ca pris: 170 kr.

Göran Dahl. Lund i maj 2018. Foto: Korpen.

Göran Dahl i samtal med Mikael Löfgren om sin bok Folk och identitet. Bokmässan, Göteborg, 29 sept 2018.

Göran Dahl föreläser om Folk och identitet. Filosoficirkeln i Lund, 9 april 2019.

Kommentarer är inaktiverad