Göran Dahl

Folk och identitet

Identitarismen och dess källor

Denna bok föddes i desperation och gnagande oro: hur kan en lögnare och gaphals bli president i världens än så länge mäktigaste stat? Och hur kan det komma sig att tänkande människor i USA men även Europa välkomnar detta? 
   I Folk och identitet beskriver Göran Dahl den nya alternativhögerns historiska och intellektuella rötter. Varifrån har den fått sina idéer och vilka är dess strategier och huvudargument?
   Genom noggranna idéhistoriska analyser liksom intervjuer med ett antal tongivande högerradikala intellektuella, bland annat flera svenskar, visar författaren hur dagens alternativhöger hämtar sin idéer från tankeströmningar från början av förra seklet, idéer som visat sig få katastrofala politiska konsekvenser.
   
Folk och identitet är den första bok som på ett skandinaviskt språk presenterar idéerna bakom denna nya radikalhöger.

Göran Dahl är professor i sociologi och författare. Under sin forskningstid har han de senaste tjugofem åren främst studerat den radikala högern. Utöver en rad artiklar i ämnet har han utgivit Radical Conservatism and the Future of Politics (1999) och Radikalare än Hitler? (2006). 

Sommaren 2018 utkom Korpen med boken Jockel: Minnen av Joachim Israel, redigerad av Göran Dahl.

ISBN: 978 91 88383 37 2
Första upplagan 2018.
266 sid. Häftad.
Ca pris: 170 kr.

 
 
 

 
 

Göran Dahl

 

Comments are Disabled