Anne Johansson

Hemliga kliniken

Rosengrenskas arbete med vård för papperslösa

Det finns många goda krafter i Sverige. Människor som i det tysta är engagerade för att försvara mänskliga rättigheter.
   Dessa rättigheter enades världens länder om redan vid andra världskrigets slut och de har sedan dess varit ett rättesnöre i våra moderna demokratier.
   I Hemliga kliniken berättas historien om de frivilliga i Rosengrenska stiftelsen som sedan 1998 gjort viktiga insatser för att försvara alla människors lika värde och rätt till bästa möjliga hälsa.
   Boken beskriver också det politiska spelet och avgörande skeden i svensk flyktingpolitik med fokus på opinionsbildning, debatt och beslut som rör mänskliga rättigheter för asylsökande och papperslösa flyktingar.

Anne Johansson (född 1954) är journalist och var i många år anställd på Göteborgs-Posten. På senare tid har hon regelbundet skrivit i ETC Göteborg.
Anne Johansson har följt svensk flyktingpolitik sedan 80-talet och gjort flera reportage om Rosengrenska stiftelsen. Sedan 2015 arbetar hon ideellt som kommunikatör åt Rosengrenska.

ISBN: 978-91-88383-39-6
Första upplagan 2018.
140 sid. Häftad. 
Ca pris: 163 kr.

 
 
 

 
 

Anne Johansson

 

Comments are Disabled