Johan Asplund

Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft

Gemeinschaft och Gesellschaft är ett av sociologins äldsta och mest centrala begreppspar, introducerat av Ferdinand Tönnies 1887. Otaliga sociologiska resonemang och undersökningar har inspirerats av denna tankefigur.

Men också på många andra områden – t. ex. i skönlitteratur och inom arkitektur och samhällsplanering – har distinktionen mellan "gemenskap" och "samhälle" (eller "marknad") varit fundamental och fruktbar. Johan Asplund undersöker här detta ännu högst aktuella begreppspar med hjälp av en rad överraskande och lysande exempel.

Johan Asplund (1937-2018) var professor i socialpsykologi vid Köpenhamns universitet, i kultursociologi vid Lunds universitet samt innehade en personlig professur vid humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.

Man hörde honom aldrig i radio, såg honom aldrig på tv, läste inga intervjuer med honom. "Läs mina böcker", värjde han sig småleende när förfrågningar kom.
   Och läste hans böcker gjorde man. I synnerhet gjorde man det 1991, när hans "Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft" publicerades som ledde till en omfattande diskussion på kultur- och ledarsidor om sociologen Ferdinand Tönnies begreppspar och hur de kunde appliceras på det moderna samhället.
Konflikten mellan gemenskap och samhälle är som bekant fortfarande högaktuell, i dagens livliga diskussioner kring klaner, medborgarskap och identitet. Alla sådana diskussioner kanske borde börja med en omläsning av Asplunds bok, och den uppföljning som kom året efter: "Storstäderna och det forteanska livet".

Jonas Thente, Dagens Nyheter

ISBN: 9789173746021
Första upplagan 1991.
Ny utgåva 2021.
150 sidor. Häftad.
Ca pris: 190 kr.

Comments are Disabled