Thomas Lyrevik

Den kungliga kleptokratin

Makt, manipulation, berikning

Kleptokrati är när en stats högsta företrädare använder sin ställning för korrupt berikning, ett förhållande som vanligtvis förknippas med diktaturer. I Den kungliga kleptokratin visar Thomas Lyrevik att detta även sker i dagens demokratiska Sverige. 

Carl XVI Gustaf, hans familj och hovet använder den svenska staten som privat kassakista. De har lyckats undgå eller sätta sig över lagar och regler, offentlig insyn, kontroll och varje form av ansvarsutkrävande. Ensamrätten till landets högsta befattning innebär att Bernadotter i tvåhundra år systematiskt tillskansat sig pengar, tjänster, egendom, avgifts- och skattefriheter som inte bara gagnat en hel släkts materiella välfärd. I det dolda har också en mångmiljardförmögenhet byggts upp som faller ut den dag familjen inte längre är statsbärande.
Den svenska arvmonarkin är ett kleptokratiskt system som bygger på manipulativa metoder. Trots hundra år av demokrati är det kungliga stöldstyret inte bara orubbat – det har till och med stärkts under nuvarande statschef.

I denna unika kartläggning visas i detalj och för första gången hur detta släktberikningssystem är uppbyggt.

Thomas Lyrevik har bland annat varit statssekreterare i Kulturdepartementet, departementsråd på Finansdepartementets budgetavdelning och arbetat i Statsrådsberedningen.

"Precis som förr i tiden står alla inblandade bokstavligen ovanför lagen. Så har kungafamiljens överdåd och straffrihet murats in i den moderna staten som ett slags oaptitligt Kinderägg. […]
   Länge har kungahuset hållit stånd mot tidens tand. Men det är just det – att hovet så konsekvent vägrar förändras – som gör att hela kalaset kan vara på upphällningen."

Magnus Hörnqvist, Aftonbladet

"Lyrevik menar att marknadsvärdet på kungens och kungafamiljens samlade enskilda egendom och familjestiftelsernas tillgångar uppgår till ett tvåsiffrigt miljardbelopp – drygt 30 gånger mer än vad kungen själv angav till Skatteverket 2006. Och det är kungen själv som äger mest."

Michael Syrén, Expressen

"Vad läsaren får ta del av kan närmast betraktas som resultatet av en enmansutredning som pågått under mer än åtta år, och som på nästan 700 sidor minutiöst dokumenterar ett oräkneligt antal faktauppgifter. Men det är för den skull inte någon tråkig läsning.
Tvärtom – bitvis har framställningen ett innehåll och en form som närmast för tanken till en spionroman!"

Leif Johnsson, Vestmanlands Läns Tidning

"Mycket av det Lyrevik drar fram i ljuset har karaktären av god och spännande grävande journalistik. Han har lagt ned ett omfattande arbete och kan avslöja flera ekonomiska samband och förmögenhetsstrategier som utan tvekan gynnar kungafamiljen. […]
Lyrevik målar effektivt upp familjen Bernadotte som en skum klan som samvetslöst nyttjar staten som privat kassakista i syfte att bygga upp en privat mångmiljardförmögenhet. Och här bör vän av ordning dra i bromsen. Ty […] det finns en ideologisk överton i hans narrativa teknik som i slutänden blir förödande för trovärdigheten."

Dick Harrison, Svenska Dagbladet

Läs mer om och utdrag ur Den kungliga kleptokratin.

ISBN: 978-91-88383-41-9
Första upplagan 2018.
674 sid. Inbunden, mjuka pärmar. Danskt band.
Ca pris: 390 kr.

Se Expressens tv-inslag om "Den kungliga kleptokratin".

Thomas Lyrevik, januari 2019. Foto: Anna Lyrevik.

Fler foton på Thomas Lyrevik finns här.

Comments are Disabled