Kompletterande källförteckning

Den kungliga kleptokratin innehåller minutiösa källhänvisningar, en omfattande källförteckning och mer än 1 300 fotnoter. Den allra största delen av dessa källor är offentligt tillgängliga. Vissa kan ändå vara praktiskt svåra att få tag i.

I några fall hänvisas till webbsidor, vilka kan komma att ändras över tid. Därför är de webbsidor som hänvisas till, med några få undantag, sparade och tillgängliggjorda här. 

En annan typ av källmaterial utgörs av korrespondens med statliga myndigheter, hovet och andra. För att underlätta för den som vill forska vidare har denna korrespondens samlats här.

Trots det omfattande arbete som genomförts kan ändå sakfel ha insmugit sig. Författaren tar tacksamt emot rättelser, sakupplysningar och kompletterande information. Han nås via förlaget på: kleptokratin@bokforlagetkorpen.se.

Källförteckning korrespondens

Källförteckning korrespondens kapitel 1.
Källförteckning korrespondens kapitel 2.
Källförteckning korrespondens kapitel 3.
Källförteckning korrespondens kapitel 4.
Källförteckning korrespondens kapitel 5.
Källförteckning korrespondens kapitel 6.
Källförteckning korrespondens kapitel 7.
Källförteckning korrespondens kapitel 8.
Källförteckning korrespondens kapitel 9.

Källförteckning webbsidor

I bokens källförteckning finns ett omfattande länkregister.
Här har dessa webbkällor sparats ned och ställts samman.

Länkregister A-J
Länkregister Kungahuset 1-30
Länkregister Kungahuset 31-69
Länkregister K-Ö

Comments are Disabled