gandhi_omslag_s_1_jpg

M K Gandhi
För pacifister
Revolutionära processer som avsatt auktoritära regimer utan väpnad kamp har visat sig långt mer effektiva än traditionella väpnade revolutioner. ... Läs mer.

Joachim Israel
Martin Buber 
Dialogfilosof och sionist
En av de mest inträngande böckerna på svenska om en av nittonhundratalets viktigaste och mest inflytelserika tänkare. 
Läs mer.

sharp_omslag

Gene Sharp
Hur ickevåldskamp fungerar 
Den första introduktionen på svenska av Gene Sharps banbrytande och praktiskt inriktade teorier om ickevåldskamp. Läs mer.

nietzsche_2016_omslag_webb

Friedrich Nietzsche
Den glada vetenskapen
"…mera samtida än de flesta böcker som råkar vara skrivna nu."
Läs mer.

faust_omslag_framsida

Tomas Forser
Faustbrev
Tankar om en klassiker
Goethes Faust är en visionär appell som konfronterar oss med vår egen tid och dess konvulsioner.  Läs mer.

bas_banner_kort_gul.001

Comments are Disabled