Anders Bartonek
Kampen om kritiken
Med utgångspunkt i teoretiker från skilda fält visar filosofen Anders Bartonek på kampen mellan systemgenererande och systembrytande kritik. Läs mer.

claes_gustafsson_omslag

Claes Gustafsson
Vad gör man då man förstår?
Att i sitt inre kunna korrekt avbilda omvärldens komplexiteter och föränderligheter är det som kännetecknar Homo Sapiens... Läs mer.

nietzsche_2016_omslag_webb

Friedrich Nietzsche
Den glada vetenskapen
"…mera samtida än de flesta böcker som råkar vara skrivna nu."
Läs mer.

Joachim Israel
Martin Buber 
Dialogfilosof och sionist
En av de mest inträngande böckerna på svenska om en av nittonhundratalets viktigaste och mest inflytelserika tänkare. 
Läs mer.

existens_omslag_4

Bernt Gustavsson
Tänkande om existensens villkor. Från tidiga livsfilosofer till senare tids existentialister
En vindlande bildningsresa från stoikerna till Simone de Beauvoir. Läs mer.

gandhi_omslag_s_1_jpg

M K Gandhi
För pacifister
Revolutionära processer som avsatt auktoritära regimer utan väpnad kamp har visat sig långt mer effektiva än traditionella väpnade revolutioner. ... Läs mer.

bas_banner_kort_gul.001

Kommentarer är inaktiverad