Karin Brygger
Visst kan man dansa efter Auschwitz
Om Andra Långgatan, Endre Nemes, judiska flyktingar på Marstrand och mycket annat.
Läs mer.

omslag_bildningens

Bernt Gustavsson
Bildningens dynamik
I denna bok har folkbildaren och forskaren Bernt Gustavsson samlat ett livslångt skrivande om bildningsbegreppet. Läs mer.

Lustresandet_Omslag_ljusare

Bosse Bergman
Lustresandets geografier
Reseguider och turism 1700-1950
En brokig uppsättning texter om dem framväxande turismens färdvägar... Läs mer.

Baedeker och TREDJE RIKET omslag

Bosse Bergman
Baedeker och Tredje riket
jämte Polen
En berättelse om hur förlaget Baedeker genom sina reseguider drogs in i den nazistiska propagandamaskineriet... Läs mer.

lönnroth_omslag_sid_1_jpeg

Johan Lönnroth
Albin Ström och det frihetliga spåret i svensk arbetarrörelse
Den första biografin över denna den svenska arbetarrörelsens Gossen Ruda. Läs mer.

Dixikon
Från A till Ö
För första gången framträder här det litteraturentusiastiska projektet Dixikon i bokform. Medverkar gör en rad av landets främsta författare och kritiker. Läs mer.

Kristoffer Haggren m fl
Deltagarkultur
Skarp kritik mot det kulturella fältets åtskillnad mellan publik och utövare, producenter och konsumenter. Denna uppdelning är auktoritär. Läs mer.

Gert Nilson
& Peter Rundkvist
Livskonstnärer och projektmakare
Dessa projektmakare är så involverade i sina verk, att det är svårt att skilja verken från deras liv. Läs mer.

bas_banner_kort_gul.001

Kommentarer är inaktiverad