Göran Dahl (red)
Jockel
Minnen av Joachim Israel
En rad lundensiska sociologer minns en stridbar samhällsvetare. Innehåller bl a ett samtal mellan Israel och Zygmunt Bauman. Läs mer.

Joachim Israel
Martin Buber 
Dialogfilosof och sionist
En av de mest inträngande böckerna på svenska om en av nittonhundratalets viktigaste och mest inflytelserika tänkare. 
Läs mer.

Johan Asplund
Avhandlingens språkdräkt 
Vetenskaplig verksamhet är främst skriftlig verksamhet. Sociologiska insikter kan aldrig överskrida gränserna för vår förmåga att uttrycka dem språkligt. Läs mer.

Johan Asplund
Hur låter åskan
En mångfasetterad bok om mer sammansatta sätt att förstå världen. Om att riva befästa distinktioner av olika slag. Läs mer.

 

Johan Asplund
Det sociala livets elementära former
Johan Asplund framlägger i denna storslagna bok en allmän socialpsykologisk teori. Läs mer.

Johan Asplund
Genom huvudet
Om problemlösningens socialpsykologi. Hur gör man när man – med eller utan framgång – löser problem eller tänker efter? Läs mer.

Johan Asplund
Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft
Johan Asplund undersöker det ännu högst aktuella begreppsparet med hjälp av en rad överraskande exempel. Läs mer.

Johan Asplund
Munnens socialitet och andra essäer
När läste du senast en bok om munnens socialitet eller om att skaka hand? Aldrig? Läs mer.

claes_gustafsson_omslag

Claes Gustafsson
Vad gör man då man förstår?
Att i sitt inre kunna korrekt avbilda omvärldens komplexiteter och föränderligheter är det som kännetecknar Homo Sapiens... Läs mer.

mode_omslag_sid_1

Otto von Busch &
Per Herngren
Mode och motstånd
Dialoger om befrielse och civil olydnad, imitation och politik. "filosofiska och tankeväckande paralleller mellan kläddesign och ickevåldsmotstånd" (GP). Läs mer.

ensamhet_omslag

Per Magnus Johansson & Thomas Karlsohn
Ensamhet och gemenskap.
En brevväxling om 
universitetet 
En dialog om akademins utmaningar och framtid. Läs mer.

jamila_omslag

Jamila Hussein
Heder och hedersvåld
Tvångsäktenskap, könsstympning och hedersrelaterat våld har idag blivit en del av den svenska vardagen. Jamila Hussein förklarar varför. Läs mer.

sharp_omslag

Gene Sharp
Hur ickevåldskamp fungerar 
Den första introduktionen på svenska av Gene Sharps banbrytande och praktiskt inriktade teorier om ickevåldskamp. Läs mer.

projektverkare_omslag

Carina Lindberg Glavå
& Peter Rundkvist
Projektverkare
En grundbok för alla som vill utvecklas som förändringsagenter med projektet som redskap. Läs mer.

omslag_tredje_vanstern

Johan Lönnroth, Jimmy Sand
& Ann-Marie Ljungberg
Den tredje vänstern
Den tredje vänstern kombinerar det bästa hos liberalismen och arbetarrörelsen. Den är ännu i sin inledningsfas. Läs mer.

i_fallinjen

Ann-Marie Ljungberg
I fallinjen.
En essä om prekärfeminism
"Befriande läsning" (GP), "Vacker och klok" (AB), "kompromissar inte" (DN) , "bra, viktig och underhållande" (NT).  Läs mer.

bas_banner_kort_gul.001

Kommentarer är inaktiverad