Hans Abrahamsson

Vår tids stora omdaning

Om konsten att värna demokrati och social hållbarhet

Vad är det som får högerpopulismen att växa? Varför ökar de ekonomiska klyftorna? Hur kommer det sig att så många människor på landsbygden röstar på Sverigedemokraterna?

Vår tids stora omdaning kännetecknas av det sätt på vilket globalisering, migration och urbanisering flätar samman det lokala med det globala. Den socioekonomiska jämlikheten minskar samtidigt som kraven växer på sociokulturell jämlikhet. Detta skapar nya konfliktlinjer som vårt demokratiska system har svårt att hantera.
I denna bok analyserar Hans Abrahamsson dessa nya konfliktmönster. Med utgångspunkt i en rad konkreta exempel visar han hur den representativa demokratin behöver kompletteras med en perspektivdemokrati.
Dagens komplexa utmaningar kan bara formuleras och åtgärdas tillsammans med dem som berörs. Medborgardialog och folkbildning är viktigare än någonsin. Vi behöver lokala nationella rådslag landet runt för samtal om hur vi skall leva tillsammans i en värld i förändring.

Hans Abrahamsson har varit verksam som docent i Freds- och utvecklings- forskning vid Göteborgs universitet och gästprofessor i Globala politiska studier vid Malmö universitet. Han blev tidigt engagerad i den globala rättviserörelsen Attac och fungerade som brygga mellan regeringen och demonstranter under EU-toppmötet i Göteborg 2001. Han har haft ett internationellt engagemang som sträcker sig över flera decennier inte minst när det gäller att förbättra dialogen mellan makthavare och sociala rörelser. Hans Abrahamsson hyser övertygelsen att om inte globaliseringen blir bra för alla så blir den till slut inte bra för någon. Han hävdar att en annorlunda värld är möjlig.

På Korpen har Hans Abrahamsson även utgivit Den politiska ekonomins glokala uttryck (2019) och Björn Hettne: Freds- och utvecklingsforskare i takt med tiden (2019).

Skillnaden mellan olika samhällsklassers tillgångar växer snabbt, också i Sverige. Några lever i överföd, andra kämpar för sin framtid på en allt nyckfullare marknad. Den gamla trygga socialdemokratiska omfördelningspolitiken fungerar inte längre. […] Abrahamsson råd till samtiden är fortfarande den konfrontativa dialogen. Människor måste få komma i kontakt med och utmana makten.

Sven-Eric Liedman, ETC

ISBN: 978-91-88383-48-8
Första upplagan 2019.
240 sid. Häftad. Danskt band.
Ca pris: 190 kr.

Hans Abrahamsson. Foto: Johan Wingborg, Göteborgs universitet.

Comments are Disabled