Bo Lundin I London

Bo Lundin

I London

Berättelser om platser och personer

I London har det genom århundradena hänt mycket och funnits många intressanta människor. ”Den som är trött på London är trött på livet” sade dr Samuel Johnson.
Han finns inte med i de här berättelserna om sextio personer och platser, men hans katt gör det och några katter till, däribland en världsomseglare. Hälften av berättelserna handlar om spännande kvinnor, ett par
om hundar, en om korparna i Towern, en om Londons oundgängliga spöken, en om en meteorit och resten om män, som allihop på mycket olika sätt bidragit till stadens färgrika historia. Några finns inte, men finns ändå: vad vore London utan Sherlock Holmes?
Bo Lundin hittar i kvarteren där Jack the Ripper smög på jakt efter offer och där Nell Gwyn sålde apelsiner. Han har letat upp adressen till den hemlighetsfulla Vera Atkins och till hotellet där den legendariska agenten Krystyna Skarbek blev mördad. Han har följt i spåren på Marchesa Casati, som ville göra sig själv till ett konstverk och Emma Hamilton, som började som kaffeflicka och slutade som Nelsons käresta.
Följ med honom längs gatorna och in i gränder eller kyrkor och råka fem dussin fascinerande personer!
I London är ingen vanlig guidebok, men en mycket ovanlig.

Bo Lundin har varit teaterkritiker och kulturskribent. Han har skrivit många böcker om kriminallitteratur, ett par om Rom och en om Capri. Till London kom han första gången för mer än femtio år sedan.

ISBN: 978-91-88383-51-8
Första upplagan 2019.
310 sid. Rikt illustrerad. Danskt band.
Ca pris: 220 kr.

Hans Abrahamsson. Foto: Johan Wingborg, Göteborgs universitet.

Hans Abrahamsson

Vår tids stora omdaning

Om konsten att värna demokrati och social hållbarhet

Vad är det som får högerpopulismen att växa? Varför ökar de ekonomiska klyftorna? Hur kommer det sig att så många människor på landsbygden röstar på Sverigedemokraterna?

Vår tids stora omdaning kännetecknas av det sätt på vilket globalisering, migration och urbanisering flätar samman det lokala med det globala. Den socioekonomiska jämlikheten minskar samtidigt som kraven växer på sociokulturell jämlikhet. Detta skapar nya konfliktlinjer som vårt demokratiska system har svårt att hantera.
I denna bok analyserar Hans Abrahamsson dessa nya konfliktmönster. Med utgångspunkt i en rad konkreta exempel visar han hur den representativa demokratin behöver kompletteras med en perspektivdemokrati.
Dagens komplexa utmaningar kan bara formuleras och åtgärdas tillsammans med dem som berörs. Medborgardialog och folkbildning är viktigare än någonsin. Vi behöver lokala nationella rådslag landet runt för samtal om hur vi skall leva tillsammans i en värld i förändring.

Hans Abrahamsson har varit verksam som docent i Freds- och utvecklings- forskning vid Göteborgs universitet och gästprofessor i Globala politiska studier vid Malmö universitet.
Han blev tidigt engagerad i den globala rättviserörelsen Attac och fungerade som brygga mellan regeringen och demonstranter under EU-toppmötet i Göteborg 2001. Han har haft ett internationellt engagemang som sträcker sig över flera decennier inte minst när det gäller att förbättra dialogen mellan makthavare och sociala rörelser.
Hans Abrahamsson hyser övertygelsen att om inte globaliseringen blir bra för alla så blir den till slut inte bra för någon. Han hävdar att en annorlunda värld är möjlig.

 

ISBN: 978-91-88383-48-8
Första upplagan 2019.
240 sid. Häftad. Danskt band.
Ca pris: 190 kr.

Hans Abrahamsson. Foto: Johan Wingborg, Göteborgs universitet.

Comments are Disabled