Hilma Angered-Strandberg

Den nya världen

Roman

Hilma Angered-Strandberg är den enda svenska kvinna som levt som immigrant i Nordamerika och skrivit om landet i skönlitterär form. I Den nya världen skildras det hårda immigrantlivet främst genom kvinnliga karaktärers ögon.

Läsaren får en bred bild av Amerika åren runt 1890. Små och stora städer skildras inifrån, liksom mindre orter och landsbygd. Skilda sociala miljöer öppnar sina dörrar ibland på glänt, ibland på vid gavel. Detta är en tid i Amerika som ofta skildrats på film, men i Den nya världen ryms varken mondän överklass eller romantiska cowboys, och inte heller europeiska nybyggare som strävsamt röjer mark. Livet är ett annat.

Den nya världen utkom första gången 1898.

Hilma Angered-Strandberg (1855-1927) var under sin levnad en av Sveriges mest lästa författare. Genom Korpens utgåva av hennes Skrifter i urval kan nu detta bortglömda författarskap återupptäckas. Samtidigt med denna nyutgåva utger Korpen Lilian Permes biografi Hilma Angered-Strandberg: en levnadsteckning.

I Amerika blev tillvaron hård för målaren Hjalmar och hustrun Hilma. Det livet och de umbäranden det innebar under dålig konjunktur gjorde hon lätt förklädd historia av med romanen "Den nya världen" som skildrar immigrantkärlek utan pengar men med sjukdomar som prövar de två. Skildringen är inte bara gripande i sin beskrivning av en nådlös proletarisering av romanens unga huvudpersoner, Louise Nilfelt och Tore Hultman. Stilistiskt hör den till de märkvärdiga under dessa år och visar hur en romantisk kärleksutopi krossas av villkoren för två egendomslösa. Sina tankar om socialism hostar de sönder och gnatar bort i deras egen vardags ojämlikhet. Där finns ingen hjälp att få i den värld de drömt om. […]
   Perme klargör att det är en författare av betydelse som nu lyfts fram. Den som undrar över ett så allmänt betyg kan ta del av Hilma Angered–Strandbergs sidor om Chicago i "Den nya världen". På tre sidor i romanen har hon där hittat ett tilltal på prosa med en rytm och entusiasm som minner om Walt Whitman.

Tomas Forser, Göteborgs-Posten

ISBN: 978-91-88383-46-4
Första upplagan 2019.
Förord av Lilian Perme.
270 sid. Häftad. Danskt band.
Ca pris: 145 kr.

Hilma Angered-Strandberg.
Foto Henry B. Goodwin, ur Ord & Bild 1927.

Kommentarer är inaktiverad