Hilma Angered-Strandberg

Lydia Vik – en själs historia

Roman

Hilma Angered-Strandbergs roman Lydia Vik ger en levande bild av hur det kunde vara att växa upp i det övre borgerskapet i Stockholm, att vistas på internat och att vara sällskapsdam på ett grevligt slott i södra Sverige årtiondena efter artonhundratalets mitt.

Romanens huvudperson är en modern kvinna. Synen på äktenskapet var oerhört radikal för tiden, vilket både Lydia Vik och hennes författare fick erfara. Lydia Vik väljer också till slut ett för många läsare oväntat sätt att se på liv, kärlek och diktande.

Lydia Vik är en innehållsrik roman. Den satiriska penna som beskriver livet på ett förstenat slott roar än idag, liksom pratet, ätandet och drickandet när en konstnärs- koloni samlas på krogen. Romanen är en av ytterst få realistiska skildringar av flickors uppväxt under det svenska artonhundratalet.

Lydya Vik – en själs historia utkom första gången 1904.

Hilma Angered-Strandberg (1855-1927) var under sin levnad en av Sveriges mest lästa författare. Genom Bokförlaget Korpens utgåva av hennes Skrifter i urval kan nu detta bortglömda författarskap återupptäckas. Samtidigt med denna nyutgåva utger Korpen Lilian Permes biografi Hilma Angered-Strandberg: en levnadsteckning.

Den tragikomiska relationen i "Lydia Vik" mellan den naivt jagcentrerade, skrytsamme och obetydlige konstnären Måns och den sakligt reflekterande Lydia slutar efter många om och men i en levande insikt. Hon har fått honom att lyssna och "hemligen känt" att det han gjort varit oäkta. Sista meningen lyder: "Med en oändligt mild rörelse räcker hon Måns sin hand."

Tomas Forser, Göteborgs-Posten.

ISBN: 978-91-88383-47-1
Första upplagan 2019.
Förord av Lilian Perme.
212 sid. Häftad. Danskt band.
Ca pris: 145 kr.

Hilma Angered-Strandberg.
Foto Henry B. Goodwin, ur Ord & Bild 1927.

Comments are Disabled