Charles Westin

Tortyr och existens

Tortyr förekommer över hela världen. Alla fördömer tortyr och alla makthavare förnekar att tortyr förekommer i det egna landet. Ändå tycks förekomsten av tortyr snarare öka än minska.

Tortyr förekommer över hela världen. Alla fördömer tortyr och alla makthavare förnekar att tortyr förekommer i det egna landet. Ändå tycks förekomsten av tortyr snarare öka än minska.

Charles Westin visar hur tortyren – denna yttersta form av samhälleligt våld – bryter ned den torterade människan fysiskt och psykiskt, berövar henne det personliga handlingsutrymmet, kränker hennes integritet och krossar hennes språk och identitet. Men undersökningen av den nedbrytande tortyren visar sig också vara fruktbar för en socialpsykologisk förståelse av hur en människa blir en människa, av vad en människa är och kan vara.

Charles Westin är professor vid Centrum för invandringsforskning, Stockholms universitet.

ISBN: 9789173740777
1 upplagan 1989. 208 sid. Häftad. Ca pris: 145 kr.

Comments are Disabled