Hans Abrahamsson

Den politiska ekonomins glokala uttryck

Sverige i en värld i förändring

Globala skeenden återspeglas alltmer på lokal nivå. Statens roll förändras. Förstärkta konfliktlinjer och ökad social polarisering skapar komplexa samhällsproblem. Många får allt svårare att göra sin röst hörd. Den representativa demokratin börjar förlora legitimitet.

I denna bok beskriver Hans Abrahamsson drivkrafterna bakom vår tids samhällsomdaning, liksom nödvändiga synvändor för att möjliggöra en inkluderande och hållbar samhällsutveckling. Frågan gäller hur vi skall kunna leva anständiga liv tillsammans i en värld i förändring.

I denna högaktuella bok ger Hans Abrahamsson den teoretiska bakgrunden till och visar på den medskapande medborgardialogens praktiska betydelse för att värna demokratin.

Lena Langlet, SKL

 

Läs mer om Den politiska ekonomins glokala uttryck (filmade föreläsningar, diskussionsfrågor med mera).

Hans Abrahamsson har varit verksam som docent i Freds- och utvecklings- forskning vid Göteborgs universitet och gästprofessor i Globala politiska studier vid Malmö universitet. Han har ett internationellt engagemang som sträcker sig över flera decennier inte minst när det gäller att förbättra dialogen mellan makthavare och sociala rörelser.

På Korpen har Hans Abrahamsson även utgivit Vår tids stora omdaning (2019) och Björn Hettne: Freds- och utvecklingsforskare i takt med tiden (2019).

 

ISBN: 978-91-88383-54-9
Första upplagan 2019.
618 sid. Häftad. 
Ca pris: 330 kr.

Hans Abrahamsson. Foto: Johan Wingborg, Göteborgs universitet.

One Comment

  1. […] Korpen har Hans Abrahamsson utgivit Den politiska ekonomins glokala uttryck (2019) och Björn Hettne: Freds- och utvecklingsforskare i takt med tiden […]

Comments are Disabled