Hilma Angered-Strandberg

Skrifter i urval

Västerut • Den nya världen • Lydia Vik

"En klassiker får sin rättmätiga plats" skrev Göteborgs-Posten om nyutåvan av Hilma Angered-Strandbergs tre böcker Västerut, Den nya världen och Lydia Vik: en själs historia. Detta är ett märkligt bortglömt och marginaliserat författarskap som "nu kan återuppstå som levande klassiker".

Hilma Angered-Strandberg (1855-1927) var under sin levnad en av Sveriges mest lästa författare. Hennes kraftfullt realistiska skildringar av det schartuanska prästväldet i Bohuslän liksom delvis självupplevda berättelser från en hård immigranttillvaro i Amerika gav henne en central plats i det tidiga nittonhundratalets litterära liv.

Samtidigt med denna nyutgåva utger Korpen Lilian Permes biografi Hilma Angered-Strandberg: en levnadsteckning.

Det är storslaget. För viktiga insatser i denna kulturella minnesvård och utgivning står Lilian Perme och Gunnar D Hansson, bland annat med sina förord. Den senare går upp i format och har skrivit en lika initierad som inspirerande introduktion till "Västerut", närmast en essä. Och Perme är djupt förtrogen med författarens liv, brev och det mottagande hon fick.
   Med denna satsning aktualiseras ett betydande författarskap generöst. Visserligen uppmärksammades det under det moderna genombrottets 1880-talet och det tidiga 1900-talet när en ny generation röjde undan den spröda akademilitteraturens författare och problem under debatt avlöste 1870-talets idealism. Bland annat tog kvinnliga författare ordet i salonger, tidskrifter och hemmiljöer. Det var både uppbrott och genombrott i tiden.

Tomas Forser, Göteborgs-Posten

Hilma Angered-Strandbergs förmåga att blanda fiktion och fakta för att berätta sina och andras historier samt hennes unika stil, svävande mellan romantisk diktning och realism, gör henne värd att minnas. […] För den moderna läsaren är Angered-Strandbergs romaner en tidsspegel från hennes samtid. Men de är även fulla av författarens skaldiska språk, karaktärer man älskar att hata och samhällskritik […]

Emma Melldén, Ord&Bild

För min del trollbinds jag ohjälpligt, så snart jag öppnar någon av Hilma Angered Strandbergs böcker, och med en sugande spänning, som vore jag en skolpojke hängande över en äventyrsroman, borrar jag mig in i dessa händelsetomma historier, där varje sida lyser av egenart.

Klara Johansson, Ord&Bild (1904)

Lilian Perme presenterar sin bok "Hilma Angered-Strandberg: en levnadsteckning". Telegrafstationen i Fjällbacka, 1 sept 2019. Foto: Tommy Carlsson.

Comments are Disabled