Johan Asplund

Om hälsningsceremonier, mikromakt och asocial pratsamhet

Med utgångspunkt i sina grundbegrepp "socialitet" och "responsivitet" fortsätter Johan Asplund i denna bok diskussionen från Det sociala livets elementära former. Här kretsar resonemanget främst kring den mest elementära formen av maktutövning: mikromakten.

Denna nakna form av makt utövas ansikte mot ansikte av individuella aktörer och leder närmast till ren underkastelse. Boken rymmer också reflektioner kring maniskt beteende, gåvoinstitutionen och rituella förolämpningar. Och därtill en storartad betraktelse över asocial pratsamhet.

Johan Asplund (1937-2018) var professor i socialpsykologi vid Köpenhamns universitet, i kultursociologi vid Lunds universitet samt innehade en personlig professur vid humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.

Den vise sociologen Johan Asplunds studie Om hälsningsceremonier, mikromakt och asocial pratsamhet handlade 1987 – då den kom ut – om möten människor emellan. Det genomgående exemplet är mötet mellan två grannar, och de ritualer och den maktutövning som ett enkelt tjena innebär. Asplund kommer så småningom att se hälsandet – eller vägran att utföra det – som den mänskliga gemenskapens minsta byggsten. 
   Så jag hittar hans bok på hyllan och upptäcker att den numera handlar om moderna medier. I synnerhet den avslutande avdelningen, om asocial pratsamhet.

Jonas Thente, Dagens Nyheter

ISBN: 978-91-89401-06-8
Första upplagan 1987.
Ny upplaga 2021.
74 sid. Häftad.
Ca pris: 160 kr.

Comments are Disabled