Johan Asplund

Det sociala livets elementära former

Johan Asplund framlägger i denna storslagna bok en allmän socialpsykologisk teori. Teorin är maximalt enkel och innefattar blott två grundbegrepp, nämligen "socialitet" och "responsivitet".

Här ryms diskussioner av 1500-talets rättsväsende, utbränning, drakflygningens socialpsykologi, teorier om lek och spel, fetischism, grymhet och tortyr och mycket annat. För att påvisa sin teoris giltighet går Asplund också igenom och nytolkar en rad berömda socialpsykologiska experiment.

Johan Asplund (1937-2018) var professor i socialpsykologi vid Köpenhamns universitet, i kultursociologi vid Lunds universitet samt innehade en personlig professur vid humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.

”Det sociala livets elementära former” har varit obligatorisk kurslitteratur för de flesta sociologistuderande sedan dess utgivning 1987. Det finns väl ingen svensk sociolog som inte känner till begreppsparet ”social responsivitet” och ”asocial responslöshet”, vilket utvecklas i boken och utgör byggstenen i vad Asplund kallar gensvarets socialpsykologi.
   Poängen är att människan till sin natur är sällskaplig och svarsbenägen och att det är människans socialitet som gör det möjligt för henne att bli medveten om sig själv. Vi lär helt enkelt känna oss själva genom det gensvar vi får från andra; som vi ropar får vi svar. Självet kan också ses som det inflytande vi utövar på våra medmänniskor. Det går således inte att urskilja oss själva helt från andra, åtminstone inte från dem vi kommunicerar med. Tanken är spännande och har djupgående moraliska implikationer.

Emma Engdahl, OBS, Sveriges Radio

 

Den asplundska väckarklockan skräller sällan högt, men här gör den det. Här finns en tung samhälls- och kulturkritik skälvande mellan raderna i hela boken.  […]  Asplund uppfinner en ny term, som inte finns vare sig på svenska eller engelska: Social responsivitet. Redan den innebörd han lägger i begreppet pekar på Asplund som en föregångare.
   Hans enkla grundtes är att bland de drag som konstituerar det mänskliga psyket och särpräglar det som mest, finns Homo sapiens tendens att svara på stimuli utifrån, särskilt dem från artfränder. Han kallar denna tendens för spontan. Man kan också säga axiomatisk, i den meningen att den inte behöver förklaras, bara konstateras.

Lars- Erik Berg, Sociologisk forskning

ISBN: 9789173740869
1 uppl. 1987.
268 sid. Häftad.
Ca pris: 195 kr.

Kommentarer är inaktiverad