Karin Brygger & Ivar Frischer

Estera

Essä

 

År 2018 reste Karin Brygger och Ivar Frischer till Hamburg för att på plats fortsätta flera års sökande i spåren efter Ivar Frischers mor Ester, som överlevde Förintelsen. Resan blev en del i ett redan tidigare påbörjat litterärt projekt som hösten 2019 utkommer i två volymer: Estera och Stationer.

Estera är en dokumenterande essä som gräver fram ny kunskap om ett livsöde. Essäistik kombineras med fotografi i detta minnesarbete. Estera tangerar biografin men misslyckas gång på gång med att foga in sig i den traditionella biografins ramar eftersom verket utgår från en människa som valde att i hög grad inte berätta om sitt liv. Därmed synliggörs inte bara hur ett personligt livsöde präglat av tystnad tänjer på biografins traditionella form, utan också att genren vittneslitteratur idag är stadd i förändring.

Karin Brygger är författare och doktorand litteraturvetenskap. Hon har tidigare gett ut fyra böcker: tre diktsamlingar och en bok med kulturjournalistik, Visst kan man dansa efter Auschwitz (2018). Karin Brygger är bokens författare. Karin är född 1978 i Göteborg.

Ivar Frischer är industridesigner och egenföretagare. Han är bokens fotograf och Ester Frischers son. Ivar är född 1958 i Mölndal.

Själva människan finns där inte, inte hennes erfarenheter av det brott hon utsattes för av en hel stat. Men Ivar Frischers svartvita foton skapar en suggestiv stämning av frånvaro. Så här nära kommer vi med konventionella forskningsmetoder, verkar Brygger säga. Hit men inte längre. Essän blir en meditation över vad som återstår när själva människan är borta. […]
Dubbelvolymen gör inga anspråk på att komma med färdiga svar på hur vi ska minnas åt dem som är borta. Men de pekar ut en anständig riktning.

Ola Larsmo, Dagens Nyheter

Hur kan man förpacka något så skitigt och otäckt som Förintelsen, så vackert? frågar jag mig. Det visar sig gå alldeles utmärkt. […]
Berättelsen blir tätare efter befrielsen från Bergen-Belsen, när Ester Frischer kommer till Sverige, bland annat flyktinglägret i Skatås, i Göteborg. Till slut återstår inga svar i boken, bara frågor: 'Hur kan solen skina över Lagerhaus G?' 'Hur kan vi skratta vid Elbes strand?' 'Varför äter vi en lunch i Bergen-Belsen?' Det är sorgligt givetvis, men också vackert.

Bernt Hermele, Göteborgs-Posten

Den som räddar en människa, skriver Brygger, räddar en hel värld. Estera är Bryggers försök till tikkun olam, genom att befria Ester från det hon faktiskt kan befria henne från: glömskan – genom beskrivningen av platserna, genom nedskrivande av Esters berättelse, och levandegörandet av denna berättelse via den egna erfarenheten, en balansakt som Brygger hanterar med skärpa och varsamhet […] rymmer Bryggers texter just det befriande tillstånd som uppstår när en författare med ordets hjälp får någonting att vidgas i en. Som gör luften lite lättare att andas, kanske rentav inger en känsla av hopp.

Maja Thrane, Judisk krönika

Läs mer om Stationer.

ISBN: 978 91 88383 60 0
Första upplagan 2019.
162 sid. Trådbunden. Danskt band.
Rikt illustrerad.

Ca pris: 210 kr.

Ivar Frischer, Göteborg, oktober 2019. Foto: Karin Brygger.

Karin Brygger, Göteborg, oktober 2019. Foto: Ivar Frischer.

Kommentarer är inaktiverad