Helga Krook

Flod Blad Klänningar

Sviter

Helga Krooks nya diktsamling utgörs av tre separata sviter: Flod, Blad och Klänningar. Om dikterna i Flod cirklar kring ett minnesarbete som börjar med en enda människa och slutar med oändligt många och där skrivandet översvämmas, kretsar dikterna i Blad kring frågan om ordens grund i en kärlek utan annan plats än i orden. Om Klänningar öppnar sig för en beröring mellan levande och icke-levande, är det mot en outtalad bakgrund av mytiska berättelser och reella katastrofer som verkar i oss. Finns det en klänning kanske själen inte bränner kroppen. Finns det en marionett kan den tala men kanske inte gå.

Samtidigt med dessa sviter utger Bokförlaget Korpen Helga Krooks essäsamling Hur många gånger kan en historia dö.

Helga Krook är poet och översättare. Hon debuterade med diktsamlingen Bildvägg 1997 och utgav senast en box med böcker av fem fiktiva författare, Minnesrörelser 2015. Hon undervisar i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet.

Att läsa sig fram mellan Helga Krooks diktsamling, Flod Blad Klänningar, och hennes samtidigt utgivna essäsamling Hur många gånger kan en historia dö är att gå balansgång mellan genrer, men kanske framför allt att anta en öppen utmaning av Theodor Adornosofta upprepade dictum från 1949: Att skriva dikt efter Auschwitz är barbariskt.

Göran Sommardahl, Aftonbladet

När ett historiskt brott beskrivs, hur många tigande vittnesmål finns det då vid sidan av det som talar? När en dikt talar, hur många tigande dikter finns det då där under? Det är uppenbart att Krook mycket varsamt och noggrant försöker ta sig an dessa svåra frågor, både i essäboken och diktsamlingen.

Felicia Stenroth, Örnen och kråkan

ISBN: 978 91 88383 66 2
Första upplagan 2020
112 sid. Trådbunden. Danskt band.
Ca pris: 165 kr.

Helga Krook, Stockholm, mars 2020. Foto: Karl Gabor.

Månadens diktare i Sveriges Radio. Lyssna till Helga Krook läsa ur "Flod Blad Klänningar". 5 juni 2020.

En kommentar

  1. Bokförlaget Korpen februari 14, 2020

    […] Samtidigt med dessa essäer utger Bokförlaget Korpen Helga Krooks sviter: Flod Blad Klänningar. […]

Kommentarer är inaktiverad