Karin Brygger & David Karlsson (red.)

Trettiofem röster om

Covid-19 och kulturen

Texterna i denna bok är skrivna just när coronapandemin brutit ut. Då ingen ännu visste, liksom inget vet ännu, hur händelseförloppet skulle utveckla sig eller vilka dess konsekvenser kommer att bli.

Trettiofem röster om Covid19 och kulturen handlar om pandemin, dess följder och den oro den sprider, om vardagen under de restriktioner den påtvingar oss och, slutligen, om konstens förmåga att både dokumentera och lindra mänskligt lidande. I boken berättas om hur musik, bildkonst och litteratur genom historien tillkommit under svåra kriser och förmått överskrida till synes hopplösa situationer.

I boken medverkar författare och kritiker, poeter och dramatiker, läkare och psykologer, akademiker och kulturutövare. Resultatet är en mosaik av röster. Ett slags språkliga fotografier av ett nu. I trettiofem personliga betraktelser uttrycks oro och rädsla – men också hopp – under några dramatiska vårmånader 2020.

Trettiofem röster om Covid19 och kulturen innehåller texter av Sara Arvidsson, Henry Ascher, Karin Brygger, Hans Davidsson, Jesper Eng, Yael Feiler, Olav Fumarola Unsgaard, Pernilla Glaser, Marianne Goldman, Magnus Haglund, Hannah Hallgren, Gunnar D Hansson, Gabriela Jones, Helga Krook, Anton Jansson, David Karlsson, Bengt Kristensson Uggla, Johannes Landgren, Sven-Eric Liedman, Elis Monteverde Burrau, Anna E. Nachman, Johannes Nordholm, Martin Nyström, Shelly Ravid, Mikael van Reis, Astrid von Rosen, Göran Rosenberg, Hans Ingvar Roth, Chris Torch, Lotti Sharif, Erik Tängerstad, David Urwitz, Ari Mikael Zelenko, Leif Zern samt Clara Åhlvik.

Trettiofem röster om Covid19 och kulturen ingår i bokserien Korpen om coronakrisen.

Det är sympatiskt trevande texter som drar åt vitt skilda håll – men när jag läser dem slås jag också av hur snabbt det där första stämningsläget förändrades. Hur mycket av den inledande oron och uppjagade förvirringen som nu har förbytts i en utdragen, dov stämning av tristess och obehag. […] det är nog därför bidragen i boken som gör det djupaste intrycket är de som har direkt bäring på vad konsten i årtusenden haft att säga i kristider. Altartavlor som skildrar sorg och lidande. Kantater med klingande böner om nåd inför pesten. Den klassiska tragedin där det oväntade alltid inträffar och krossar de mest helgarderade livsplaner.
   Det är reflexioner kring kulturens betydelse för människors existens som nu känns närmast profetiska. Det var där den verkliga bristen i pandemin visade sig uppstå.

Lars Linder, Dagens Nyheter

ISBN: 978-91-88383-71-6
Första upplagan 2020.
302 sid. Häftad. Danskt band.
Ca pris: 220 kr.

Lyssna till Lotti Sharif, Karin Brygger och David Karlsson samtala med Lisa Westberg om Covid-19 och kulturen. Högsbo kyrka, Göteborg, 28 oktober 2020.

 

Kommentarer är inaktiverad