Anna Grinzweig Jacobsson

Flykten till Marstrand

I november 1969 placerades tvåhundra polsk-judiska flyktingar på Marstrand, för att bo på ön under vinterhalvåret och lära sig svenska. De hade blivit fördrivna från sitt hemland, där de levt i generationer, och började sina nya liv på en kall och ödslig klippö.

Vissa hade överlevt Förintelsen, andra hade vuxit upp efter kriget utan att känna till sin judiska bakgrund. Polens antisemitiska kampanj blev en chock som förändrade allt.

Anna Grinzweig Jacobsson var själv en av flyktingarna, då sex år gammal och för liten för att kunna minnas. Nu, femtio år senare, har hon närmat sig sin historia genom att söka upp de andra och låta dem berätta. Vad var det egentligen som hände i Polen? Hur kändes det att hamna på just Marstrand, den första platsen i Sverige där judar blev tillåtna att bosätta sig på 1700-talet? Hur blev livet i det nya landet?

Resultatet är en rösternas väv där både de som flydde och de som tog emot tar plats. Handlingen utspelar sig också på svenska ambassaden i Warszawa, där ambassadören förde en lång och trägen kamp för att få svenska myndigheter att ta emot de polska judarna. Flykten till Marstrand är en levande berättelse om traumatiska och okända händelser med stark koppling till samtiden.

Anna Grinzweig Jacobsson är teknologie doktor i fysik, skribent och leder Judiska salongen i Göteborg. Flykten till Marstrand är hennes bokdebut. År 2023 utkom hon med Bröllopspogromen – en ukrainsk.judisk familjeberättelse.

Några tusen fann sin flyktort i Sverige. De utgör idag ett praktexempel på att svensk immigrationspolitik kan lyckas. De är väl integrerade i samhället. Som en socialt framgångsrik grupp utgör de en antipod till dagens segregerade nysvenskar.
   Initierade inblickar i denna minoritet erbjuds i intervjuboken ”Flykten till Marstrand” av Anna Grinzweig Jacobsson. Författaren utgör själv ett levande exempel på denna framgångssaga. Hitkommen vid endast sex års ålder, oönskad i sitt hemland, tar hon sig här upp till en samhällets topposition som teknologie doktor. Vid nästan ändad yrkesbana tar hon sig före att intervjua sina exillandsmän om deras upplevelser kring fördrivningen från Polen och upptagandet i det svenska samhället.

Salomon Schulman, Göteborgs-Posten

I ”Flykten till Marstrand” riktar Anna Grinzweig Jacobsson uppmärksamheten mot de i Sverige ganska okända förföljelserna av judar i Polen under slutet av 1960-talet, och hur det gick för ett antal judiska flyktingar som då samlades i Marstrand …

Christian Swalander, Borås Tidning

Detta är ett välskrivet och fascinerande bidrag till den svenska immigranthistorien om en grupp och en händelse som nästan är bortglömd i det svenska kollektiva minnet och som man gärna vill läsa mer om.

Bernt Blomgren, BTJ.

Mer om Flykten till Marstrand här.

ISBN: 978-91-88383-79-2
Första upplagan 2020.
Foto: Maja Kristin Nylander.
176 sid. Trådbunden. Rikt illustrerad.
Ca pris: 230 kr.

ISBN: 978-91-89401-48-8
Andra upplagan 2023.
Efterord: Dariusz Stola.
Foto: Maja Kristin Nylander.
192 sid. Storpocket. Rikt illustrerad.
Ca pris: 120 kr.

Anna Grinzweig Jacobsson. Foto: Maja Kristin Nylander

 

Se och lyssna till Anna Grinzweig Jacobsson samtala med Karin Brygger om sin kommande bok "Flykten till Marstrand". Judiska salongen, Göteborgs Litteraturhus, Bokmässan 2020. 27 september 2020.

 

Kommentarer är inaktiverad