Karin Brygger & Stefan Karlsson (red)

Landet innanför

Kreativt skrivande inom psykiatrin

 

Förhållandet mellan psykiskt lidande och kreativitet är något som människan ställt frågor kring i tusentals år. Redan Aristoteles undrade varför så många skapande människor led av vad han kallade melankoli. Idag vet vi att det förlamande psykiska lidandet kan drabba den enskilde oväntat och överraskande. Ung eller gammal, konstnärlig eller inte.

År 2018 startades ett pilotprojekt på Sahlgrenska universitets- sjukhuset i Göteborg. Projektledare blev Stefan Karlsson, tidigare projektledare för konstateljén vid samma avdelning, Psykiatri Affektiva. Precis som för konstateljéerna var idén att patienterna skulle engagera sig i skapandet på ett så otvunget sätt som möjligt. Det skulle finnas möjlighet att låta krea- tiviteten komma till utlopp direkt och fritt, utan krav eller styrning.

Landet innanför dokumenterar texterna som de deltagande patienterna har skapat inom projektet. Boken består till största delen av texter av de medverkande författarna Lina Ekdahl, Louise Halvardsson, Ola Nilsson och Malin Lindroth som skriver om sina erfarenheter och metoder för kreativt skrivande. Psykoanalytikern och idéhistorikern Per Magnus Johansson medverkar med en text om frågor kring språk och psykiskt lidande.

ISBN: 978-91-88383-58-7
Första upplagan 2020.
Förord: Karin Brygger, Stefan Karlsson & Johannes Nordholm
174 sid.
Inbunden. Rikt illustrerad i färg.
Ca pris: 230 kr.

Kommentarer är inaktiverad