Kaj Håkansson

Ovetande och vetande

Ovetande och vetande tar sin utgångspunkt i den förvirring som tycks inneboende i vårt vanliga vetande. Denna förvirring märks bl. a. som en kollision mellan olika filosofiska och s. k. metodologiska resonemang och mellan olika tankemotiv i aktuella livsåskådnings- och ideologidiskussioner, där värderingar, attityder och livshållningar – trots sin motstridighet – tycks väl grundade i värden och verklighetsbeskrivningar som vi tar för givna.

Mot det vanliga vetandets perspektiv sätter Kaj Håkanson ovetandets vision, vars konturer han finner i bl. a. den österländska idétraditionen.

Kaj Håkanson är professor i sociologi vid Uppsala universitet.

ISBN: 9789173740357
Första upplagan 1982. 296 sid. Häftad. Ca pris: 129 kr.

Comments are Disabled