Dag Østerberg

Sociologins nyckelbegrepp

och deras ursprung

Sociologins nyckelbegrepp är något av en samhällsvetenskaplig klassiker. Dag Østerberg presenterar en rad olika teoretiker från Comte och Marx till Luhman och Bourdieu och beskriver ursprunget till och innehållet i centrala begrep som risksamhälle, social interaktion, normativt och strategiskt handlande, organisk solidaritet. anomi, social kontext och social konstruktion.

Sociologins nyckelbegrepp är en oumbärlig uppslagsbok för den som studerar samhällsvetenskap, liksom den utgör ett självklart referensverk för den som glömt en del av sina gamla lärdomar.

Dag Østerberg (1938-2017) var en av Skandinaviens främsta sociologer och socialfilosofer. Han har lämnat efter sig ett omfattande författarskap och är känd för sitt filosofiska skarpsinne liksom sin pedagogiska förmåga.

ISBN: 978-91-88383-92-1
Originalets titel: Sosiologiens nøkkelbegreper og deres opprinnelse. 
7. omarbetade upplagan 2012.
Andra svenska upplagan 2021.
Förord av Erik T. Valestrand
Översättning från norskan: Bosse Forsén & Erik T. Valestrand
226 sid. Häftad.
Ca pris: 190 kr.

Kommentarer är inaktiverad