Bernt Gustavsson

Det rätta, det goda och det sanna

Grundfrågor i samtida politisk filosofi

 

Vad innebär det att leva ett gott liv? Vad är rättvisa? Vad är politisk sanning? Dessa frågor är kännetecknande för den politiska filosofin, med djupa rötter i den politiska idéhistorien.

Det rätta brukar betecknas som en universell fråga, det gäller alla och överallt. Det goda framställs som partikulärt, som specifikt för olika grupper och kulturer. Frågan om sanning i politiken har kommit att vidgas till att gälla sanning generellt. Är vetenskapen vägledande för sanning i politiken? I vad som kallats ”postsanningens tid” har frågan om sanning aktualiserats från nya utgångspunkter. Finner vi andra sanningar i litteraturen, i konsten och filosofin?

Bernt Gustavsson söker föreningspunkter mellan det rätta och det goda. Hur kan vi förmedla mellan det universella och det partikulära så att rätt och gott kan stärka varandra? Det görs med exempel från samtida filosofer. En grundtanke med boken är att söka ge olika perspektiv på dessa stora frågor, så att var och en har möjlighet att själv orientera sig.

Bernt Gustavsson är idéhistoriker och pedagog. Han har varit folkhögskolelärare, professor i Utbildning och demokrati vid Örebro universitet och i Pedagogisk filosofi vid universitetet i Trondheim.

Hans senaste böcker är Tänkande om existensens villkor (2017) och Bildningens dynamik (2017).

ISBN: 978-91-89401-07-5
Första upplagan 2021.
156 sid. Häftad. Danskt band.
Ca pris: 210 kr.

Bernt Gustavsson, Norrköping i augusti 2021.

Kommentarer är inaktiverad