Gunnar Almevik & Christer Gustafsson (red.)

Kulturvård

En introduktion

 

Kulturvård borde vara centralt i debatten om hållbar utveckling och framtidens samhällsbyggande. Det borde vara en självklar del i arbetet med cirkulär ekonomi, där återanvändning av befintlig bebyggelse är ett självklart fokus. Det handlar om att på ett begripligt sätt tala om relationen mellan kulturvård, kulturarv och kulturmiljö.

Kulturvård är ett relativtt ungt akademiskt ämne som under en kort tidsperiod har utvidgats med nya professionsinriktningar. Var står ämnet idag? Bokens författare hävdar att kulturvård kan bidra med perspektiv och metoder som krävs för att samhället ska kunna hantera framtidens stora utmaningar.

I Kulturvård – en introduktion undersöks kulturvård som universitetsämne och samhällspraktik, liksom relationen däremellan.

Medverkande författare: Gunnar Almevik, Christer Gustafsson, Lars-Eric Jönsson, Eva Löfgren, Ingrid Martins Holmberg, Caroline Owman, Britta Roos och Ola Wetterberg.

”Det fanns och finns fortfarande en kritisk utgångspunkt och ett aktivistiskt drag i kulturvård att genom högre utbildning och forskning förbättra praktiker i samhället. De utbildningar som etablerades var inte svar på en efterfrågan från kulturminnesvården eller samhället i stort [...] utan snarare drivna av starka perspektiv om förändring och lösningar på stora problem i samhället.”

Ur bokens inledning

ISBN: 978-91-89401-08-2
Första upplagan 2021.
236 sid. Trådbunden. Rikt illustrerad. Danskt band.
Ca pris: 240 kr.

Konservator Wahlgren med assistent i arbete med provtagning i Kungsmaket på Kalmar slott sommaren 1975. Kalmar läns museum (Digitalt Museum). Fotograf: Kerstin Pettersson.

.

Comments are Disabled