Martin Svendsen

Vade mecum

Nio brev om företagsekonomins obegripliga gripenhet

plus novem responsa

Se hit! reklamens pockande envisa stridsrop ljuder genom samhället, ända in i denna bok. Som en kärleksaffär med förhinder penetrerar bokens nio brev olika aspekter av företagsekonomin och marknadsföringens dolda, smygande teaterförställning där vi alla är skådespelare och publik, vare sig vi vill eller inte. Samtidigt.

Breven är ställda till olika personer som fritt knyter an till brevens teman. Företagsekonomer, konstvetare, en nationalekonom och filosof, en företagsekonom och lärare, en jurist och reklamare, en filmvetare och reklamare tillika fotograf, en företagsekonom och litteraturvetare, var och en med sin infallsvinkel. Har boken en målgrupp och ett budskap? Kanske. Målgruppen skulle i så fall vara du och budskapet vara: Se upp! Se upp för marknadsföringsspråket och marknadsföringens grammatik och syntax! Det finns överallt runt omkring oss, med osynliga öron och ohörbart tal. Som en filur, en pulserande, värkande krumelur i samhällets rotlösa brännpunkt. 

De som på olika sätt rådbråkar brevens teman är Magdalena Holdar, Ann-Sofie Köping-Olsson, Jacob Östberg, Pamela Schultz Nybacka, Alison De Mars,
Karin Walter, Annika Gunnarsson, Carl Fredrik Sundelin Svendsen och Hans Christian Sundelin Svendsen. 

Köp den, läs den, förfäras av den! Fängslas av den! Du kan inte vara likgiltig inför den. Liksom du inte kan vara likgiltig inför filuren, den finns överallt och smyger sig listigt in i ditt liv med sitt språk och sina kategorier. 

 

Jens Martin Svendsen är verksam som forskare och lärare vid Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen. Lektor i Reklam och PR, med ett förflutet som aktiv praktiker, är han i grunden humanist med studier i konstvetenskap, filosofi och språk i ryggsäcken. Han disputerade på en avhandling om marknadsföringens dolda, självlegitimerande språk – ett språk som bottnar i en slags vetenskaplighet men som till sin beskaffenhet mer bygger på ett möte mellan estetik och låtsaslek

ISBN: 978-91-89401-04-4
Första upplagan 2021
226 sid. Danskt band.
Ca pris: 210 kr.

Martin Svendsen 2021. Fler pressbilder på Martin Svendsen finns här.

Kommentarer är inaktiverad