Pierre Guillet de Monthoux

Doktor Kant och den oekonomiska rationaliseringen

Om det normativas betydelse för företagens, industrins och teknologins ekonomi

 

Strävan mot ordning hittar man också i Företagshandlingens världar. Lagar, regler och maximer förvandlar ”Bör” till ”Är” det vet både juristerna och de praktiska filosoferna.

Det kan handla om Etik som strävar efter att visa vilka handlingar som är goda eller onda. Den naturliga handlingens värld tyglas till en konstgjords värld. De som reglerar tekniken och industrin är oftast ingenjörer. De använder teknisk standardisering för att skapa ordning. Men hur undviker man överorganisering? Tragiskt nog driver oss ordningslusten att fortsätta.

Doktor Kant och den oekonomiska rationaliseringen utgör band II av Pierre Guillet de Monthouxs Företagets filosofi I-VIII.

 

Pierre Guillet de Monthoux är sedan 1970-talet pionjär inom den växande forskning som rör konst och företag. Läran om penningen är den fjärde delen av forskningsprogrammet Företagets filosofi, som inleddes 1978 med boken Handling och existens.

Han är professor i filosofi och management vid Copenhagen Business School, och Academic Director för SSE Art Initiative vid Handelshögskolan i Stockholm och dess forskningsprogram Experiments in Art and Capitalism.

ISBN: 978-91-88383-83-9
Första upplagan 1981.
Andra upplagan 2021.
198 sid. Häftad. Rikt illustrerad.
Originalteckningar: Pierre Guillet de Monthoux
Ca pris: 190 kr.

Pierre Guillet de Monthoux, Stockholm december 2020. Foto: Ola Kjelbye.
Fler foton på Pierre Guillet de Monthoux finns här.

 

Comments are Disabled