Johan Asplund

Munnens socialitet och andra essäer

När läste du senast en bok om munnens socialitet eller om att skaka hand? Aldrig? I Johan Asplunds bok kan du nu friska upp dylika problemställningar och även läsa flera essäer om konst.

Johan Asplund (1937-2018) var professor i socialpsykologi vid Köpenhamns universitet och i kultursociologi vid Lunds universitet. Han gav ut ett tjugotal böcker från och med Om mättnadsprocesser som kom 1967. Korpen har publicerat en rad av Johan Asplunds böcker.

Coronapandemin krymper oss som människor, men inte enbart genom att vi isolerar oss socialt. Genom att frånta oss handlaget och munnen får vi färre möjligheter att tolka den andres känsloliv och intentioner. […]
   Självfallet är inget av Johan Asplunds argument för handens och munnens sociala betydelse av någon vikt när det gäller att bekämpa en pandemi. Däremot kan det vara betydelsefullt att känna till hur det sociala samspelet förändras när den fysiska distansen etableras.

PO Ågren, Västerbottens-kuriren

En rad intelligenta och välskrivna essäer om konst och samhälle, kropp och myt. Varför förstörde Churchills änka Graham Sutherlands berömda porträtt av maken? Och hur sjuk var egentligen Hill? Sociologen Asplund gör – en gång för alla? – upp med den skymmande sjukdomsetiketten som fästs vid Hills konst.

Carl-Johan Malmberg, Svenska Dagbladet

Med stillsam tvekan får Johan Asplund det att gunga i beprövade sätt att närma sig en bild eller en berättelse. Envist och i långa kringelikrokar – det är så han skriver, mycket essäistiskt, varvid man erinrar sig den ursprunglige essäisten, munskänken, som prövar om vinet är förgiftat – återställer han bildens integritet.
   Gentemot läsarten att konstnären var tokig, eller härmade, anför han bildens eget språk, som bjuder på överraskningar. Man hade glömt det. Påverkans- och tokighetsforskning trivialiserar konsten.
   En essä handlar om munnen som själens spegel. I det sociala gränssnitt där vi befinner oss, i varje fall i dessa texter, visar sig minsta snörpning, krökning, putning, knipning sända ut ett moln av meddelanden. Läsaren överraskas av att egentligen veta det. Det gör man ju. Annars kan man ju inte verka i gränslandet. […] Jag har haft mycket nöje av boken och lärt mig mycket.

Anders Ehnmark, Sydsvenska Dagbladet

ISBN: 9789173746472
Första upplagan 2006.
139 sid. Häftad.
Ca pris: 147 kr.

Kommentarer är inaktiverad