Jesper Andreasson & Thomas Johansson

Den perfekta mannen?

Maskulinitet och kropp i omvandling

Förenklade föreställningar om manlighet och mäns kroppar är vanligt förekommande i såväl den offentliga debatten som i forskningssammanhang. Män beskrivs som dominerande, disciplinerande och våldsamma.

De sägs också ha svårt att söka hjälp för psykiska och somatiska problem, att tala om känslor och att fullt ut eftersträva jämställdhet. De vill inte dela ansvar för hemmet eller vara fysiskt nära sina barn. Men stämmer dessa stereotypa bilder in på den samtida vardagsmannen?

I denna bok erbjuds en nyanserad, men också kritisk bild av manlighetens olika ansikten. Genom att analysera manlighet utifrån dels kritisk forskning om män och maskuliniteter, dels kroppsstudier, närmar sig författarna denna komplexa fråga. Boken diskuterar mäns relation till muskler, våld, faderskap, kroppslig estetisering, åldrande och sjukdom liksom en rad andra frågor.

Den perfekta mannen? utgör ett bidrag till den akademiska forskningen om män, maskulinitet och manlighetens förkroppsligande – men riktar sig också till alla som är intresserade av genus- och identitetsfrågor.

 

Jesper Andreasson är fil. dr. i sociologi och verkar som professor i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hans forskning rör sig främst inom områden såsom gym-/fitnesskultur, extremidrott och maskulinitetsforskning

Thomas Johansson är professor i pedagogik med inriktning barn- och ungdomsvetenskap verksam vid Göteborgs universitet. Hans forskning berör
ett brett fält av sociologiska, socialpsykologiska och kulturteoretiska perspektiv på faderskap, ungdoms- kultur, gymkultur, mäns hälsa samt rekrytering till högerextremism.

Tillsamman har Jesper Andreasson och Thomas Johansson skrivit bland annat böckerna Fitness-revolutionen (2015), Fatherhood in Transition (2017) och Extreme Sports, Extreme Bodies (2018).

ISBN: 978-91-89401-27-3
Första upplagan 2022.
224 sid. Trådbunden. Danskt band.
Rikt illustrerad.

Ca pris: 220 kr.

Thomas Johansson & Jesper Andreasson, Göteborg i maj 2022.

Kommentarer är inaktiverad