Claes Caldenby & Cathrin Wasshede

Gemenskap och autonomi

Kollektivboende som hållbart alternativ? 

Sedan några decennier finns en ny våg av intresse för olika former av kollektivboende, internationellt ofta kallade co-housing. De bygger, till skillnad från äldre kollektivhus, på boendes samverkan kring hushållsarbetet. Önskan om gemenskap har varit en drivkraft. De lyfts ofta fram som en ekologiskt och socialt hållbar boendeform. 

I Gemenskap och autonomi finns artiklar om utvecklingen av den nya boendeformen i Danmark och Sverige från 1970-talet, om nya former för att ”göra familj”, om byggemenskaper och bogemenskaper i Hamburg och Göteborg samt en avslutande diskussion om kollektivboende som ett hållbart alternativ. Texterna kompletteras med Katarina Despotovics foton av boende i de två kollektivhusen Stacken och Trädet i Göteborg.

Bokens titel syftar på en inbyggd spänning mellan kollektivboendenas önskan om (inre) gemenskap och (yttre) autonomi och den hållbara utvecklingens krav på en bredare samhällsförändring. 

ISBN 978-91-89401-20-4
Första upplagan 2022

Författare: Claes Caldenby & Cathrin Wasshede
Med bidrag av: Henrik Gutzon Larsen, Håkan Thörn, David Scheller samt Pernilla Hagbert
Foto: Katarina Despotović
Grafisk form: Eric Dahl Palmér
Rikt illustrerad i färg

144 sidor. Hårda pärmar. Trådbunden.
Ca pris: 230 kr

Foto: Katarina Despotović

Kommentarer är inaktiverad