Peter Ekström

Har revolutionen plats för sorg?

Postumt samtal med John Berger

Den engelske författaren John Berger (1926-2017) och den svenske konstnären Peter Ekström (f. 1954) möttes under hösten 2021, alltså några år efter John Bergers död, för ett samtal.

Denna, långt ifrån ensidiga, konversation kom att handla om många olika saker: döden, kvinnan, kommunismen, tecknandet, fotografiet och mycket annat.

John Berger revolutionerade konsthistorien, skapade ett av feminismens centrala begrepp och ställde till med en lång rad skandaler. Hans böcker handlar om konst, politik, sex, religion, migration och en hel del mer. Mest känd är hans tv-serie och bok Ways of Seeing som på svenska heter Sätt att se på konst. För romanen G fick han en av litteraturvärldens finaste utmärkelser, Bookerpriset. Han gjorde filmer tillsammans med Alain Tanner och andra. Han var en storyteller.

Har revolutionen plats för sorg? kan läsas som en introduktion till John Bergers författarskap och tankevärld.
  

Peter Ekström är konstnär och författare och har varit rektor för Örebro Konstskola. På Korpen har han tidigare givit ut Att placera sig själv i historien: Konst och marxism och Att tänka med ögonen – vad pågår egentligen på konstskolorna?

Det är en genomgripande läsning och ett stort och omfattande forskningsarbete som Peter Ekström genomfört vad gäller John Bergers liv och hans texter om konst och politik. Med sin bok Har revolutionen plats för sorg? tillsammans med sina tidigare böcker har Peter Ekström bidragit till att ge John Berger en viktig plats i den svenska kulturdebatten och i konstvetenskaplig forskning. Nu kan många svenska konststudenter och studenter i estetiska ämnen finna inspiration i John Bergers texter. Den fyller en forskningslucka, och boken kommer säkerligen att inspirera till fördjupad forskning inom litteratur- och konstvetenskap, estetiska och visuella studier.

Anne Lidén, Förr och Nu

… en verkligt intressant genomgång som ytterligare förstärker bilden av den mångfrestande Berger. Och en närmast outsinlig källa att ösa ur, för den som vill ytterligare fördjupa sig i John Bergers tankevärld. Det får man lust till efter denna bok. Peter Ekström har på ett begränsat utrymme lyckats skapa en levande bild av en synnerligen sammansatt person. Storyteller, kallar Berger gärna sig själv och det gäller även hans hävdatecknare.

Dick Schyberg, Kulturdelen

… en utmärkt introduktion till stora delar av författarskapet. […] Ämnena spänner från kallakrigsåren stora diskussioner till nutidens senkapitalistiska dominans och de socialistiska idéernas alltmer krympande utrymme. […] Parallellt löper frågan om bildens allt centralare roll för hela vår kultur och hur illa det samtidigt står till med utläsande av bildspråket.

Karin Hedbrant, Clarté

ISBN: 978-91-89401-31-0
Första upplagan 2022.
180 sid. Danskt band.
Ca pris: 210 kr.

Korrekturläsning. Peter Ekström, juni 2021. 

Kommentarer är inaktiverad