Natten läser stjärnor

Jiddischdikter från ett desperat sekel

Urval och översättning av Salomon Schulman

Det judiska lockar. En betydande del av samtidslitteraturen ägnar sig åt judiska teman. Som en undertext till denna löper en fantasieggande jiddischvärld. 

Jiddischens konstutövare kunde hålla sig fria från schablonerna. Inspirationen hämtades från östeuropeiskt vansinne, västligt förnuft och orientalisk gåtfullhet. 

”Annorlunda är deras ögon, annorlunda är deras röster … men varför är deras ord vassa som sylar”, frågar sig en Jisroel Sztern.

I Natten läser stjärnor möter vi tjugofyra poeter från tre kontinenter som hämtar inspiration från de judiska urkällorna. I kollisionen med omvärlden sprakar livsgnistorna i desperationens grälla färgskala.

Bokens brokiga skara målar en värld av upproriskhet, erotik och mystik. Det förgångna är i hög grad vårt nu.

Natten läser stjärnor innehåller dikter av Mosze Kulbak, Jisroel Sztern, Peretz Markish, Uri Tsvi Grinberg, Melech Ravicz, Aaron Zeitlin, Leib Kvitko, H. Leyvik, David Hofshtejn, Chaim Grade, Leyzer Volf, Itzik Manger, Aaron Glants-Leyeles, Moyshe-Leyb Halpern, Celia Dropkin, Beyle Schaechter-Gottesman, Jacob Glatstein, Judd Teller, Kadya Molodovsky, Malka Heifetz Tussman, Moshe Jungman, Rivka Basman Ben-Hayim, Michael Felsenbaum och Abraham Sutzkever.

Natten läser stjärnor utkom första gången 1991. Denna utökade nyutgåva är försedd med nytt förord samt ett efterord av Karin Brygger.

Salomon Schulman är läkare, författare och översättare. Han skriver även låttexter på jiddisch och har under decennier varit verksam som introduktör och förmedlare av jiddischkulturen till svenska läsare.

 

ISBN: 978-91-89401-28-0
Första upplagan 1991
Andra utökade upplagan 2022
Urval och översättning: Salomon Schulman
Förord: Salomon Schulman
Efterord: Karin Brygger
198 sid. Danskt band
Ca pris: 210 kr

Di khalyastre, Warszawa 1922. Fr. v. Mendl Elkin, Peretz Hirschbein, Uri Zvi Greenberg, Peretz Markish, Melekh Ravitch och Israel Joshua Singer.  

Salomon Schulman. Porträtt av Leif Nelson.

Salomon Schulman

Kommentarer är inaktiverad