Elisabeth Fogel

Från Sighet till Göteborg

Riszis och Leibis resa genom livet

Riszi och Leibi föds på samma gata i Sighet men i olika länder: Leibi Matyas 1912 då staden tillhör Österrike-Ungern; Riszi Fogel 1920 då staden tillhör Rumänien. Riszi och Leibi blir förälskade och drömmer om att bilda familj, men kriget kommer emellan.

Denna bok ger en levande bild av judiskt liv i Centraleuropa före kriget: av judisk kultur och judiskt utbildningsliv, av sionism och socialism, av judarnas ekonomiska villkor och interaktion med den icke-judiska omgivningen.

Läsaren får följa Leibis och Riszis olika vägar genom Förintelsen. Leibi blir inkallad och från januari 1943 ingår han i ett judiskt slavkompani i den ungerska armén på östfronten. Riszi blir kvar i Sighet till maj 1944 då judarna deporteras till Auschwitz. Via olika arbetsläger hamnar hon i Bergen-Belsen där hon befrias vid krigets slut.Till sist återfinner huvudpersonerna varandra efter kriget och lyckas efter stora svårigheter återförenas i Sverige.

Från Sighet till Göteborg skildrar två sargade flyktingars strävan att börja ett nytt liv, få plats i det svenska samhället och samtidigt behålla kontakten med sina rötter.

Elisabeth Fogel växte upp i Göteborg som andra dottern till två överlevande från Förintelsen, Riszi och Leibi. Det var uppenbart att föräldrarna överlevt en katastrof, men exakt hur det hade gått till talades det mycket litet om i hemmet. Det skulle dröja tills hon kom i 40-årsåldern innan hon vågade öppna dörren till det förflutna.

 

Elisabeth Fogels bok om Riszi och Leibi är en bok med många ingångar, där många olika grupper kan känna igen sig. Hon har ett ovanligt grepp – historien finns alltid närvarande i skildringen av föräldrarnas väg. Jag själv har lärt mig mycket under läsningen […] Det är en bok med mycket forskning bakom, skriven med mycket kärlek.

Ur Hédi Frieds förord

Till alla genrer som översvämmar boklådorna – som exempelvis deckare, självbekännelseböcker eller feel good-litteratur – är det dags att lägga till den svartaste: Förintelsegenren. […] Senast har vi kunnat bekanta oss med sådana böcker av Margit Silberstein, Semmy Stalhammer eller Göran Rosenberg. Nu kommer ytterligare en återgivning av denna ohygglighetens tid av Elisabeth Fogel med den spöklikt neutrala titeln ”Från Sighet till Göteborg”.
   Det är en välskriven berättelse om två föräldrars skilda öden. Författaren har kämpat till sista bläckdroppen för att fylla igen de stora rämnorna i föräldrarnas högst fragmentariska berättelser. Ty vem vill plåga sitt barn med vetskap om de råaste övergrepp och den förtvivlan som under krigsåren varit den vardagliga maran?

Salomon Schulman, Göteborgs-Posten

 

ISBN: 9789189401808
Andra upplagan 2023
Förord: Hédi Fried
192 sid. Danskt band.
Rikt illustrerad.
Ca pris: 230 kr

Elisabeth Fogel. Foto: Göran Hermansson.

Kommentarer är inaktiverad