Boris Chersonskij

Stötvågen

Dikter i urval och översättning av Dmitri Plax

Boris Chersonskij började skriva poesi på 80-talet. Det mesta av hans dikter under denna period publicerades utomlands och cirkulerade i sovjetiska undergroundkretsar som ”samizdat”. Under den postsovjetiska eran blev Chersonskij en av de mest betydelsefulla ryskspråkiga ukrainska diktarna.

Teman som det judiska arvet och Ukrainas kamp för frihet och självständighet återfinns i hans poesi, så också i det urval som presenteras inom dessa pärmar. Efter Rysslands invasion av östra Ukraina och annektering av Krim 2014 i en ålder av 64 år började Boris Chersonskij skriva på ukrainska. Urvalet i Stötvågen är gjort i samråd med poeten av översättaren Dmitri Plax, som också skrivit ett ett introducerande förord.

Boris Chersonskij föddes 1950 i staden Tjernivtsi i västra Ukraina men har levt större delen av sitt liv i Odessa, där han varit yrkesverksam som psykiatriker. Chersonskij har tilldelats ett stort antal priser och utmärkelser och hans poesi har givits ut i bland annat i USA, Tyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna och Österrike. Med Stötvågen presenteras nu för första gången Boris Chersonskijs poesi på svenska.

ISBN: 978-91-89401-47-1
Första upplagan 2023
Översättning från ryskan: Dmitri Plax
Förord: Dmitri Plax
60 sid. Häftad. Danskt band.
Ca pris: 180 kr.

Boris Chersonskij. Foto: Boris Bukhman.

Boris Chersonskij. Foto: Privat.

Kommentarer är inaktiverad