Pia Lundqvist (red)

Plats i staden

Göteborgs judiska artonhundratal

 

Hur kan människor leva tillsammans i en stad även med skillnader vad gäller geografiskt ursprung, traditioner och religion? Göteborg har ända sedan grundandet varit en mångkulturell stad och i historieskrivningen brukar holländarna som byggde staden, de många tyska köpmännen och de brittiska entreprenörerna nämnas. Men Göteborg har också en lång och innehållsrik judisk historia, inte minst under 1800-talet då judar var högst delaktiga i stadens ekonomiska, kulturella och politiska liv.

Plats i staden lyfter fram en för många okänd berättelse om judisk invandring och integration i staden. Frågor om relationer mellan invandrare och mottagarsamhälle är i dag aktuellare än någonsin. Den judiska invandringen till Sverige har pågått under olika historiska skeden och har också nästan alltid mött motstånd, ibland med uppenbart främlingsfientliga argument. Boken bidrar med historiska perspektiv på frågor som är aktuella även i vår samtid.

I tjugo kortare och längre kapitel belyses såväl judisk, Göteborgs som 1800-talets historia.

Medverkar gör Karin Brygger, Jens Carlesson Magalhães, Jan Christensen, Kenneth Hermele, Daniel Leviathan, Aviva Scheiman samt Pia Lundqvist som är bokens redaktör.

 

 

ISBN: 978-91-89-40-16-93
Första upplagan 2023
440 sid. Trådbunden. Hårda pärmar.
Rikt illustrerad.
Ca pris: 295 kr.

Ett drygt decennium efter den nya synagogans invigning var den ett självklart inslag i stadsbilden. Vinterscen från Göteborg 1866. Stora Nygatan med synagogan i bakgrunden och Trädgårdsföreningen till höger. Efter teckning av O.A. Mankell med figurer av J. W. Wallander. Göteborgs stadsmuseum.

Kommentarer är inaktiverad